20 let Centrale učnih podjetij Slovenije in 18. mednarodni sejem učnih podjetij v Celju 13. marec 2024

27. februarja 2024

Ekonomska šola Celje, ki je članica OOZ Celje, ima več kot 150-letno tradicijo izobraževanja za poklice na področju ekonomije in trgovine. Na šolo je umeščena Centrala učnih podjetij Slovenije, preko katere se povezujejo  učna podjetja. Ta vzpostavljajo medsebojne poslovne odnose, med sabo trgujejo, poravnavajo finančne in davčne obveznosti, se vključujejo v mednarodno mrežo učnih podjetij PEN WORLDWIDE in se na sejmih tudi srečujejo ter poslujejo. Mednarodna mreža PEN WORLDWIDE namreč deluje v 45 državah sveta in združuje prejo 8000 učnih podjetij po celem svetu.

13. 3. 2024, bo od 9. do 16. ure, v dvorani Golovec, potekal Mednarodni sejem učnih podjetij, v organizaciji Centrale učnih podjetij Slovenije (CUPS) in Ekonomske šole Celje. Razstavljajo domača in tuja učna podjetja. Sejem spodbuja ustvarjalnost, kreativnost, podjetnost in izmenjavo izkušenj ter navezovanje medsebojnih stikov, ki bodo dijakom koristili tudi v realnem življenju. Delodajalci namreč iščejo prilagodljive kadre z razvitimi mehkimi veščinami. Inovativnost mladih bo z budnim očesom spremljala strokovna štiričlanska ocenjevalna komisija, ki bo na koncu razglasila zmagovalca. Tekmovali bodo v kategorijah najboljša poslovna ideja in  najboljši sejemski nastop. Ob sejmu bodo potekala tudi poslovna srečanja ter predstavitveni intervjuji. Sejem si bodo ogledali številni obiskovalci, ki bodo s posebnimi »plačilnimi karticami«, lahko neomejeno kupovali. Mlade bodo letos na otvoritveni prireditvi nagovorili: Minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han, Minister za vzgojo in izobraževanje, dr. Darjo Felda, župan Celja, Matija Kovač, predsednik Skupnosti ekonomskih, trgovskih in upravnih šol, Dušan Štolfa, vodja Centrale učnih podjetij Mateja Kapitler, sejem pa bo otvorila ravnateljica Ekonomske šole Celje,  Marjeta Nosan.

Letos je za CUPS še posebej pomembno leto, saj praznujejo 20 let delovanja. V ta namen bodo od 12. do 13. ure v Modri dvorani celjskih sejmov organizirali javno okroglo mizo na temo razvoj učnih podjetij in Centrale učnih podjetij v Sloveniji.