Spodbude SPS: Objavljen je javni razpis P7 2024 | Mikrokrediti 2024

21. februarja 2024

Slovenski podjetniški sklad je objavil  javni razpis v Ur. l. RS. št. 13/2024 z dne 16.2.2024

Vse o javnem razpisu se nahaja na povezavi https://www.podjetniskisklad.si/p7-2024-mikrokrediti-2024/

Mikrokrediti za mikro in mala podjetja

Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih povratnih virov financiranja mikro in malim podjetjem z namenom kritja stroškov poslovnih procesov in/ali projekta, predstavljenih v vlogi za financiranje.

Višina financiranja

 • od 5.000 EUR do 25.000 EUR kredita
 • 100-odstotno kritje upravičenih stroškov poslovnih procesov in/ali projekta
  Možnost oddaje 1 vloge.

Razpisana sredstva

 • 10 mio EUR

Razpisni roki in način oddaje vloge

 • Oddaja vloge je elektronska, preko ePortala Sklada
 • Vlogo se lahko odda na naslednje prijavne roke:
  • 8.3.2024 do 14.00 ure
  • 8.4.2024 do 14.00 ure
  • oziroma do porabe vseh sredstev

Kontaktne osebe SPS-a za podjetnike

 • Boris Ritlop (02) 234 12 88
 • Bojana Mikeln (02) 234 12 74
 • ali na e-pošti razpisi@podjetniskisklad.si