SPOROČILO ZA JAVNOST: Predložitev letnih poročil za leto 2023

27. februarja 2024

V Sloveniji je za predložitev letnih poročil za leto 2023 zavezanih dobrih 158 tisoč poslovnih subjektov. Roki za predložitev letnih poročil so odvisni od vrste poslovnega subjekta, in sicer morajo do konca februarja (letos do 29. 2. 2024) letna poročila predložiti pravne osebe javnega prava in pravne osebe zasebnega prava – nepridobitne organizacije (razen političnih strank), do 2. aprila 2024 pa morajo letna poročila predložiti gospodarske družbe, podružnice tujega podjetja, zadruge, samostojni podjetniki, društva in politične stranke. Skladno z določbo Zakona o splošnem upravnem postopku je namreč v primeru, da je zadnji dan v mesecu nedelja ali praznik ali dela prost dan ali kakšen drug dan, ko se pri organu ne dela, rok za predložitev prvi naslednji delovni dan, letos torej 2. april 2024 (namesto 31. marec).

Prostovoljske organizacije in organizacije s prostovoljskim programom hkrati predložijo tudi poročila o prostovoljstvu. Letno poročilo so dolžni predložiti tudi poslovni subjekti, ki v letu 2023 niso poslovali in ne izkazujejo nobenega podatka v letnem poročilu.

Aplikacija za vnos podatkov preko spletnega portala AJPES je na voljo od 18. januarja 2024. Podatke lahko predloži zakoniti zastopnik poslovnega subjekta, ki ima kvalificirano digitalno potrdilo ali od njega pooblaščena oseba, zato je potrebno pravočasno preveriti veljavnost kvalificiranega digitalnega potrdila oziroma  urediti pooblastilo za oddajo letnega poročila.

Predložitev letnega poročila za normirance neobvezna, a za namen pridobitve bonitetnih ocen priporočljiva.

Samostojni podjetniki, ki ugotavljajo davčno osnovo za davek od dohodka iz dejavnosti z upoštevanjem normiranih odhodkov (normiranci), niso zavezani za predložitev letnega poročila, lahko pa na lastno pobudo predložijo letno poročilo, za kar se obrnejo na izpostavo AJPES. Predloženo in javno objavljeno letno poročilo je namreč osnova za pripravo bonitetne ocene, ki je pogosto določena kot vstopni pogoj pri sodelovanjih na javnih razpisih. Vsekakor pa je dobra bonitetna ocena konkurenčna prednost pri sklepanju poslov in izkazovanju poslovne odličnosti doma in v tujini.

AJPES