20 let Centrale učnih podjetij Slovenije in 18. mednarodni sejem učnih podjetij v Celju

15. marca 2024

Centrala učnih podjetij Slovenije (v nadaljevanju CUPS), ki letos praznuje 20. obletnico svojega delovanja, je umeščena na Ekonomsko šolo Celje in povezuje vsa učna podjetja v Sloveniji. Zagotavlja jim strokovno podporo ter servisne storitve, ki so nujno potrebne za njihovo nemoteno poslovanje. CUPS simulira delovanje sodnega registra učnih podjetij, storitve poslovnih bank, naloge s področja davčne uprave, zunanjetrgovinskega poslovanja in carine, ima vlogo pokojninskega in invalidskega zavoda in vsako leto v marcu organizira Mednarodni sejem učnih podjetij v Celju.

Ekonomska šola Celje, ki je članica OOZ Celje, ima več kot 150-letno tradicijo izobraževanja za poklice na področju ekonomije in trgovine. Na šolo je umeščena Centrala učnih podjetij Slovenije, preko katere se povezujejo  učna podjetja. Ta vzpostavljajo medsebojne poslovne odnose, med sabo trgujejo, poravnavajo finančne in davčne obveznosti, se vključujejo v mednarodno mrežo učnih podjetij PEN WORLDWIDE in se na sejmih tudi srečujejo ter poslujejo. Mednarodna mreža PEN WORLDWIDE namreč deluje v 45 državah sveta in združuje prejo 8000 učnih podjetij po celem svetu.

Za še uspešnejše in kvalitetnejše delo Centrale učnih podjetij Slovenija se je leta 2007 oblikoval Strokovni kolegij,  katerega vloga je strokovno posvetovalna in se nanaša na dajanje pobud in mnenj ter dopolnjevanje delovanja Centrale učnih podjetij Slovenije in učnih podjetij.  Sodelovanje CUPS-a z deležniki iz sfere podjetništva se kaže tudi v tem, da je  ena izmed članic strokovnega kolegija predstavnica  OOZ Celje.

Učno podjetje je učna metoda in učni prostor, kjer se izvaja simulacija poslovanja pravega podjetja. To so navidezna podjetja, ki delujejo na državnem in mednarodnem trgu učnih podjetij. V teh podjetjih se dijakinje in dijaki srečujejo z vsemi oblikami dela, tako kot ga bodo opravljali v podjetjih, kjer bodo zaposleni. Delo opravljajo v različnih oddelkih: trženje, nabava, prodaja, tajništvo, računovodstvo, kadrovski oddelek.

Ta način dela daje mladim priložnost, da svoje znanje uporabijo in preizkusijo  v praksi. Pomembno je, da takšen koncept poučevanja in povezovanja preko Centrale učnih podjetij podpirajo tudi delodajalci, saj lahko na ta način zaposlijo že usposobljene mlade.

Glede na to, da živimo v času, kjer je edina stalnica sprememba, CUPS skrbi tudi za redno usposabljanje mentorjev učnih podjetij pri katerem je večkrat sodelovala tudi OOZ Celje v obliki prispevka z aktualnimi vsebinami na področju podjetništva ali pa z izvajanjem različnih tematik s strani članov OOZ Celje.

Ob 20. obletnici  delovanja CUPS-a  je bila poleg  tradicionalnega  že 18. mednarodnega sejma učnih podjetij, ki je potekal v sredo, 13. 3 2024,   v dvorani Golovec v Celju,  organizirana tudi  javna okrogla mizo na temo razvoja učnih podjetij in Centrale učnih podjetij v Sloveniji.

Na otvoritveni prireditvi so razstavljavce in udeležence sejma nagovorili: Minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han, župan Celja, Matija Kovač, predsednik Skupnosti ekonomskih, trgovskih in upravnih šol, Dušan Štolfa, vodja Centrale učnih podjetij Mateja Kapitler, sejem pa je otvorila ravnateljica Ekonomske šole Celje,  Marjeta Nosan.

Minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han je v svojem nagovoru poudaril, da so učna podjetja kot »laboratorij« oziroma »gospodarstvo v malem«  in da smo lahko optimistični, ko vidimo vse te mlade ljudi, ki se skozi učni proces prelevijo v mlade podjetnike.

Župan Mestne občine Celje Matija Kovač je z nagovorom izrazil svoje misli: »Prepričan sem, da bodo mladi kot člani učnih podjetij ob letošnji izvedbi sejma znova navdušili z domiselnimi, drznimi in inovativnimi poslovnimi rešitvami, pogumnim in prepričljivim sejemskim nastopom, kar ne bo ostalo neopaženo med delodajalci. Morda si bo kdo od mladih že danes začrtal uspešno karierno pot, mi pa si želimo, da bi jo uresničil v Mestni občini Celje.

Na sejmu, ki spodbuja ustvarjalnost, kreativnost, podjetnost in izmenjavo izkušenj ter navezovanje medsebojnih stikov, ki bodo dijakom koristili tudi v realnem življenju, je letos sodelovalo 36 domačih in 2 tuji učni podjetji. Inovativnost mladih je z budnim očesom spremljala strokovna štiričlanska ocenjevalna komisija. Podjetja so tekmovala v dveh različnih kategorijah: najboljša poslovna ideja in  najboljši sejemski nastop. Ob sejmu so potekala tudi poslovna srečanja ter predstavitveni intervjuji.

                                                      Komisija in zmagovalci z modelom zmagovalne ideje

Biserka Kišić, direktorica in lastnica podjetja KISIK KOMUNIKACIJE, marketinške storitve in svetovanje, d.o.o., članica OOZ Celje in članica ocenjevale komisije: » Sejma so se udeležila učna podjetja iz Slovenije in tujine, ki so imela zanimive in raznolike inovativne ideje. Zmagovalno podjetje ima idejo o klopci, ki je primerna za urbana naselja saj  združuje tehnološke inovacije in ekološko komponento. Učna podjetja so v trendu s sodobnimi načini komuniciranja kot so Tik Tok, Instagram. Imajo izdelane predstavitve, interaktivna gradiva, imajo odlično pripravljen prodajni in sejemski nastop. V predstavljenih projektih bo  potrebno nadgraditi  še  finančni in stroškovni vidik. Model učnega podjetja je zelo dober primer nadgradnje teoretičnih znanj z realnimi izkušnjami iz poslovnega sveta, kar je tudi vsem dijakom zelo všeč. Na ta način namreč pridobijo izkušnje za svojo karierno pot. Menim, da bi bilo prav, da se takšen način pridobivanja znanj v srednji šoli še bolj podpre s strani pristojnega ministrstva. »

Razpravljalci javne okrogle mize so bili mag. Branka Hrast Debeljak, direktorica direktorata za srednje in višje šolstvo in izobraževanje odraslih, Danila Žuraj, začetnica koncepta učnih podjetij, Mateja Kapitler, vodja CUPS, mag. Jana Ravbar, višja svetovalka ekonomskega področja na CPI, Bronja Jarc in Patricija Koler, mentorici – profesorici v učnem podjetju, Nena Horvat, vodja marketinga Citycentra Celje, Sonja Majcen, direktorica Inkubatorja Savinjske regije, Rok Hribernik, nekdanji dijak Ekonomske šole Celje in uspešen podjetnik, Domen Klasič, dijak Ekonomske šole Celje.  

Vsi udeleženci okrogle mize so si bili enotni, da so učna podjetja najbolj primerna oblika osvajanja znanja in povezovanja teorije in prakse.

Martina Rečnik, sekretarka OOZ Celje: ” Sodelovanje med našo zbornico je CUPsom ima že dolgoletno tradicijo in se kaže v različnih oblikah: od izvajanja podjetniških vsebin v učnih podjetjih do sodelovanja pri usposabljanju mentorjev učnih podjetij. Glede na to, da je Srednja ekonomska šola naša članica pa ji to omogoča dostop do vseh storitev obrtno zborničnega sistema. ”

Dana je bila pobuda, da bi se koncept učnih podjetij razširil tudi na terciarno izobraževanje.

Mateja Kapitler, vodja CUPS-a: » Za uspešno prihodnost naše družbe in zaposljivost mladih potrebujemo podjetne posameznike. Za uspeh mladih v prihodnosti bo poleg znanja pomembna njihova kreativnost, kako znajo dostopati do informacij in povezovati znanje, da se ne ustavijo pri problemih, temveč iščejo rešitve. Prav to mladim ponujamo v učnih podjetjih in v Centrali učnih podjetij Slovenije. Ustvarjati skupaj z mladimi je privilegij. Pustimo jim proste roke in dobili bomo inovativne ideje za razrešitev marsikaterega problema.«

 

Fotografija: foto Fon