Strateške usmeritve in prioritete dela Inšpektorata za naravne vire in prostor v letu 2024

22. marca 2024

Gradbena inšpekcija bo v letu 2024 izvedla 6500 inšpekcijskih nadzorov, geodetska približno 100, rudarska 250, Inšpekcija za naravo in vode pa 750 inšpekcijskih nadzorov. V okviru teh nadzorov bodo inšpektorji izvedli 13 akcij usmerjenih nadzorov. Poleg tega bodo opravljali izredne inšpekcijske nadzore na osnovi prejetih pobud in prijav ter vodili prekrškovne postopke in postopke upravnih izvršb.

Načrtovane naloge Gradbene inšpekcije v letu 2024:V letu 2024 je predvidenih 6.500 inšpekcijskih pregledov. Gradbeni inšpektorji nemudoma opravljajo redne nadzore v zadevah, kjer je potrebno zaščititi javni interes (zadrževanje večjega števila ljudi, objekti z vplivi na okolje, nevarnost za življenje, zdravje in splošno premoženje, …) ter redne nadzore v okviru usmerjenih akcij. Gradbena inšpekcija bo tudi nemudoma obravnavala prijave in zadeve iz katerih je razbrati, da je ogroženo zdravje in življenje ljudi, javna varnost ali premoženje večje vrednosti.

Načrtovane naloge Geodetske inšpekcijeV letu 2024 bo geodetska inšpekcija opravila okoli 100 inšpekcijskih  pregledov. Prioritetno bodo obravnavane prijave in zadeve iz katerih je razbrati, da je ogroženo zdravje in življenje ljudi, javna varnost ali premoženje večje vrednosti. 

Načrtovane naloge Inšpekcije za naravo in vodev letu 2024 Inšpekcija za naravo in vode predvideva izvesti 750 inšpekcijskih pregledov.

Načrtovane naloge Rudarske inšpekcijeRudarska inšpekcija bo ob upoštevanju ocene tveganja na svojem delovnem področju

 

Celotna informacija o nadzoru inšpekcij se nahaja na poezavi: Strateške usmeritve in prioritete dela Inšpektorata za naravne vire in prostor v letu 2024 | GOV.SI