1. ALI VESTE, KAJ O VAS »POVESTA« VAŠA BILANCA STANJA IN IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA?

22. oktobra 2018

Datum: 22.10.2018
Čas: 12:00

Lokacija:
OOZ Celje

Kategorije: Ni kategorije

ALI VESTE, KAJ O VAS »POVESTA« VAŠA

BILANCA STANJA IN IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA?

v ponedeljek, 22.10.2018, ob 12.00

 Podatki o poslovanju tako nas (d.o.o., s.p., d.d.) kot naših kupcev oziroma dobaviteljev, so osnova za sprejemanje poslovnih odločitev. Glavni vir navedenih podatkov sta  BILANCA STANJA (BS) in  IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA (IPI). Kaj prikazujeta, kako ju beremo in razumemo, pa je odvisno od tega, kakšno je naše poznavanje postavk BS in IPI.

Seminar bo izvedla: Jana Galič, davčna svetovalka, dolgoletni vodja finančno računovodske službe. Je članica državne izpitne komisije za NPK kvalifikacije knjigovodja oz. računovodja in samostojna izvajalka številnih seminarjev, delavnic in usposabljanj (NPK knjigovodja, NPK računovodja,…) s področja računovodstva in davkov.

Vsebina seminarja:

•          kaj je BS in kaj IPI, razlika med izkazom poslovnega izida in »davčno bilanco«

•          premoženje podjetja

•          vpliv izbrane metode vrednotenja opredmetenih osnovnih sredstev na BS (novi SRS 2016)

•          zakaj pravilno ločevati med kratkoročnimi in dolgoročnimi obveznostmi

•          kje najti odgovor na vprašanje« Čigavo je premoženje ?« in kako izračunamo »KAPITAL« podjetja

•          POZOR – Kaj od 1.1.16 vključuje »podjetnikov kapital«

•          kaj so  REZERVE, kaj so REZERVACIJE in kaj VEZANE REZERVE

•          kaj banki »pomeni« velikost kapitala  in zakaj je pomembna njegova struktura

•          je možno, da imam dobiček, kljub temu, da imam vseskozi likvidnostne težave ?

•          kaj je BILANČNI DOBIČEK, KAZALNIKI, kaj nam »pove« kazalnik LIKVIDNOST

Udeležba je brezplačna za člane OOZ Celje in udeležence, ki imajo sedež podjetja ali stalno prebivališče na področju MO Celje ter občin Dobrna, Vojnik in Štore. Za vse ostale udeležence znaša cena seminarja 48,80 EUR z DDV. Znesek do termina seminarja nakažite na TRR številka: 6000 0000 0413 097, LON, d.d., Kranj. Seminar bo organiziran za minimalno 10 udeležencev, v primeru prenizkega števila prijav si pridržujemo pravico do odpovedi.


PRIJAVI SE!

NAZIV IZOBRAŽEVANJA: 1. ALI VESTE, KAJ O VAS »POVESTA« VAŠA BILANCA STANJA IN IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA?

PODATKI O PLAČNIKU:

:

:

:

:

:

:

:   DA   NE

:

:   Do 5 let   5 let in več

PODATKI O UDELEŽENCIH:

:

:

Do 30 let   30 let in več

Za prijavo večjega števila udeležencev, vpišite imena in priimke ter starost v spodnje polje: