1. SEMINAR S PRAKTIČNIMI NAPOTKI ZA IZPOLNITEV DAVČNEGA OBRAČUNA ZA LETO 2018 IN NEKATERE DAVČNE NOVOSTI PO 1.1.2019

5. februarja 2019

Datum: 05.02.2019
Čas: 10:00 - 13:00

Lokacija:
OOZ Celje

Kategorije:

1.    SEMINAR S PRAKTIČNIMI NAPOTKI ZA IZPOLNITEV DAVČNEGA OBRAČUNA

ZA LETO 2018 IN NEKATERE DAVČNE NOVOSTI PO 1.1.2019

v torek, 5.2.2019, ob 10. uri

 Na seminarju bomo na praktičnih primerih osvežili vsa najpomembnejša izhodišča oziroma pravne podlage za pripravo davčnega obračuna in letnih poročil za majhne gospodarske družbe in samostojne podjetnike za leto 2018 ter se seznanili z najnovejšimi stališči FURS-a.

Poudarek bo na vseh pomembnih kategorijah, ki vplivajo na davčno osnovo, predvsem pa bodo izpostavljene vse pomembnejše razlike med sestavo davčnega obračuna za pravne osebe in samostojne podjetnike, v izogib kasnejšim nepotrebnim zapletom v praksi in posledično davčnemu nadzoru ter sankcijam.

Seminar, ki bo trajal 4 šolske ure, bo izvedla Dunja Verbajs, davčna svetovalka z licenco DIZI, iz družbe za davčno svetovanje VERBAJS d.o.o., z dolgoletnimi izkušnjami na področju davkov in računovodstva ter avtorica številnih člankov.

Vsebina:

  • Obrazec davčnega obračuna za s. p. in pravne osebe (roki za predložitev FURS-u idr.)
  • Poročanje AJPES–u in izjeme ter letna poročila
  • Pregled posameznih postavk davčnega obračuna (davčno priznani prihodki in odhodki; rezervacije in pasivne časovne razmejitve; stroški in vpliv na davčno osnovo; transakcije med povezanimi osebami; obresti od presežka posojil – tanka kapitalizacija; prikrito izplačilo dobička; pogoji za davčne olajšave – kdaj in kako; pokrivanje izgub in pogoji)
  • Posebnosti za davčne zavezance, ki ugotavljajo osnovo na podlagi normiranih odhodkov in način obdavčitve
  • Ugotovitev dokončne davčne osnove, davčne obveznosti in nove višine akontacij davka
  • Davčne novosti, ki začnejo veljati od 01.01.2019 dalje
  • Odgovori na vprašanja

Stroški udeležbe na posameznika znašajo 36,60 EUR z DDV za člane OOZ Celje, imetnike kartice MOZAIK PODJETNIH, s poravnanimi vsemi zapadlimi obveznostmi do zbornice.

 Za člane drugih OOZ je cena 48,80 € z DDV na udeleženca, za vse ostale udeležence pa znaša cena seminarja 122,00 EUR z DDV.

 Znesek do termina seminarja nakažite na TRR številka: 6000 0000 0413 097, LON, d.d., Kranj. Seminar bo organiziran za minimalno 20 udeležencev, v primeru prenizkega števila prijav si pridržujemo pravico do odpovedi.


PRIJAVI SE!

NAZIV IZOBRAŽEVANJA: 1. SEMINAR S PRAKTIČNIMI NAPOTKI ZA IZPOLNITEV DAVČNEGA OBRAČUNA ZA LETO 2018 IN NEKATERE DAVČNE NOVOSTI PO 1.1.2019

PODATKI O PLAČNIKU:

:

:

:

:

:

:

:   DA   NE

:

:   Do 5 let   5 let in več

PODATKI O UDELEŽENCIH:

:

:

Do 30 let   30 let in več

Za prijavo večjega števila udeležencev, vpišite imena in priimke ter starost v spodnje polje: