ABC RAČUNOVODSTVA IN FINANC 1. DEL

19. aprila 2019

Datum: 19.04.2019
Čas: 8:00 - 10:15

Lokacija:
OOZ Celje

Kategorije:

 ABC RAČUNOVODSTVA IN FINANC 1. DEL

v petek, 19.4.2019, ob 8.00 uri

Vsebina:

  • Knjigovodske listine (vrste, vsebina, pomen)
  • Račun – obvezne sestavine
  • Arhiviranje in hramba knjigovodskih listin
  • Enostavno in dvostavno knjigovodstvo
  • Normiranci (evidence in obdavčitev)
  • Davčne blagajne, vezana knjiga računov
  • Obračun prispevkov zasebnikov (višina in način določitve zavarovalne osnove)

Delavnica je zastavljena praktično, udeležba na delavnici je za udeležence brezplačna.  Delavnica bo trajala 3 šolske ure.


PRIJAVI SE!

NAZIV IZOBRAŽEVANJA: ABC RAČUNOVODSTVA IN FINANC 1. DEL

PODATKI O PLAČNIKU:

:

:

:

:

:

:

:   DA   NE

:

:   Do 5 let   5 let in več

PODATKI O UDELEŽENCIH:

:

:

Do 30 let   30 let in več

Za prijavo večjega števila udeležencev, vpišite imena in priimke ter starost v spodnje polje: