AKTUALNO NA PODROČJU OBDAVČITVE FIZIČNIH OSEB IN NORMIRANCEV

7. junija 2018

Datum: 07.06.2018
Čas: 10:00 - 14:00

Lokacija:
OOZ Celje

Kategorije: Ni kategorije

SPOT SVETOVANJE SAVINJSKA

VABILO NA DELAVNICO

AKTUALNO NA PODROČJU OBDAVČITVE FIZIČNIH OSEB

IN NORMIRANCEV

V ČETRTEK, 7.6.2018, OB 10.00 uri

V DVORANI OOZ CELJE, CESTA NA OSTROŽNO 4, CELJE

 Imate vprašanja, ste v »dilemi«, poznate novosti glede davčne obravnave  napotenih delavcev (plača, povračila stroškov, prispevki…), vajencev (nagrada, prehrana in prevoz na delo), NORMIRANCEV (spremembe v letu 2018), obdavčitve »malih« daril (ZDoh-2,ZDDPO-2, ZDDV-2), obdavčitve regresa za letni dopust,  sprememb oziroma izpolnjevanja REK obrazcev… Da bo le teh čim manj, smo za vas pripravili delavnico, ki bo podkrepljena s primeri iz prakse.

Vsebina delavnice:

  • Novosti davčne obravnave napotenih delavcev (spremembe pri obdavčitvi povračilu stroškov zaposlenim, ki so napoteni na delo v tujino – kdaj »govorimo« o službeni poti in kdaj o napotitvi na začasno delo v tujino; »podlaga« za neobdavčena povračila stroškov v primeru napotenih delavcev –  potni nalog; obračun plače, posebna davčna osnova, spremembe REK obrazcev…)
  • Spremembe davčne uredbe (obdavčitev izplačil vajencem, dijakom in študentom na obvezni praksi…)
  • Spremembe pri obdavčitvi normirancev  (povezane osebe- seštevanje prihodkov, nov prag za izstop iz sistema, absolutna maksimalna višina normiranih odhodkov…)
  • Regres za letni dopust (delovnopravni in davčni vidik, ali res moramo regres izplačati do 30.06. v letu in kaj moramo storiti, če smo zaposlenemu izplačali preveč regresa za LD…)
  • Ostalo (kaj nam prinaša nov 134. a člen ZPIZ, o obdavčitvi »malih« daril, obdavčitev povračila stroškov prevoza in prenočitev v primeru dohodkov iz drugega pogodbenega razmerja…)

 

Izvajalka: Jana Galič, davčna svetovalka, dolgoletni vodja finančno računovodske službe. Je članica državne izpitne komisije za NPK kvalifikacije knjigovodja oz. računovodja in samostojna izvajalka številnih seminarjev, delavnic in usposabljanj s področja računovodstva in davkov. Je avtorica mnogih člankov z davčno vsebino,  kot avtorica in soavtorica pa je izdala tudi štiri priročnike.

Udeležba na delavnici, ki bo trajala 4 ure je brezplačna za vse udeležence. Izpolnjeno prijavnico pošljite na elektronski naslov simona.zupanc@ozs.si do torka, 5.6.2018. Vljudno vabljeni!