DAVČNI OBRAČUN IN LETNO POROČILO ZA LETO 2016

16. februarja 2017

Datum: 16.02.2017
Čas: 10:00 - 13:30

Lokacija:
OOZ Celje

Kategorije:

Na seminarju bomo osvežili vsa najpomembnejša izhodišča oziroma pravne podlage za pripravo davčnega obračuna in letnih poročil za majhne gospodarske družbe in samostojne podjetnike za leto 2016 ter se seznanili z najnovejšimi stališči FURS-a. Predstavljene bodo vse novosti – novi SRS (2016) in vpliv sprememb ZDOH-2, ZDDPO–2 in ZDAVP-2, ki se uporabljajo od 1.1.2017 naprej. Poudarek bo na vseh pomembnih kategorijah, ki vplivajo na davčno osnovo, predvsem pa bo predavateljica izpostavila vse pomembnejše razlike med sestavo davčnega obračuna za pravne osebe in samostojne podjetnike, v izogib kasnejšim nepotrebnim zapletom v praksi in posledično davčnemu nadzoru ter sankcijam.

Seminar bo izvedla: Dunja Verbajs, davčna svetovalka z licenco DIZI.

Vsebina:

  • pravne podlage za sestavitev davčnega obračuna za s. p. in pravne osebe
  • pregled posameznih postavk davčnega obračuna (davčno priznani prihodki in odhodki; rezervacije in pasivne časovne razmejitve; stroški in vpliv na davčno osnovo; transakcije med povezanimi osebami; obresti od presežka posojil – tanka kapitalizacija; prikrito izplačilo dobička; pogoji za davčne olajšave – kdaj in kako; pokrivanje izgub in pogoji)
  • posebnosti za davčne zavezance, ki ugotavljajo osnovo na podlagi normiranih odhodkov in način obdavčitve
  • odgovori na vprašanja

Stroški udeležbe na posameznika znašajo 36,60 EUR z DDV za člane OOZ Celje, imetnike kartice MOZAIK PODJETNIH, s poravnanimi vsemi zapadlimi obveznostmi do zbornice. Za vse ostale udeležence znaša cena seminarja 109,80 EUR z DDV. Znesek do termina seminarja nakažite na TRR številka: 6000 0000 0413 097, LON, d.d., Kranj. Seminar bo organiziran za minimalno 20 udeležencev, v primeru prenizkega števila prijav si pridržujemo pravico do odpovedi.


PRIJAVI SE!

NAZIV IZOBRAŽEVANJA: DAVČNI OBRAČUN IN LETNO POROČILO ZA LETO 2016

PODATKI O PLAČNIKU:

:

:

:

:

:

:

:   DA   NE

:

:   Do 5 let   5 let in več

PODATKI O UDELEŽENCIH:

:

:

Do 30 let   30 let in več

Za prijavo večjega števila udeležencev, vpišite imena in priimke ter starost v spodnje polje: