DAVČNI OBRAČUN IN LETNO POROČILO ZA LETO 2017 TER DAVČNE NOVOSTI PO 1.1.2018

6. februarja 2018

Datum: 06.02.2018
Čas: 10:00 - 14:00

Lokacija:
OOZ Celje

Kategorije: Ni kategorije

DAVČNI OBRAČUN IN LETNO POROČILO ZA LETO 2017

TER DAVČNE NOVOSTI PO 1.1.2018

v torek, 6.2.2018, ob 10. uri

 

Na seminarju bomo na praktičnih primerih osvežili vsa najpomembnejša izhodišča oziroma pravne podlage za pripravo davčnega obračuna in letnih poročil za majhne gospodarske družbe in samostojne podjetnike za leto 2017 ter se seznanili z najnovejšimi stališči FURS-a. Poudarek bo na vseh pomembnih kategorijah, ki vplivajo na davčno osnovo, predvsem pa bodo izpostavljene vse pomembnejše razlike med sestavo davčnega obračuna za pravne osebe in samostojne podjetnike, v izogib kasnejšim nepotrebnim zapletom v praksi in posledično davčnemu nadzoru ter sankcijam.

Seminar, ki bo trajal 4 šolske ure, bo izvedla Dunja Verbajs, davčna svetovalka z licenco DIZI, iz družbe za davčno svetovanje VERBAJS d.o.o., z dolgoletnimi izkušnjami na področju davkov in računovodstva ter avtorica številnih člankov.

Vsebina:

  • Obrazec davčnega obračuna za s. p. in pravne osebe (roki za predložitev FURS-u in plačilo davka, izračun predhodne akontacije davka za leto 2018)
  • Poročanje AJPES–u in izjeme ter letna poročila
  • Pregled posameznih postavk davčnega obračuna (davčno priznani prihodki in odhodki; rezervacije in pasivne časovne razmejitve; stroški in vpliv na davčno osnovo; transakcije med povezanimi osebami; obresti od presežka posojil – tanka kapitalizacija; prikrito izplačilo dobička; pogoji za davčne olajšave – kdaj in kako; pokrivanje izgub in pogoji)
  • Posebnosti za davčne zavezance, ki ugotavljajo osnovo na podlagi normiranih odhodkov in način obdavčitve
  • Davčne novosti, ki začnejo veljati s 01.01.2018 (spremembe glede davčne obravnave povračil stroškov pri začasni napotitvi na delo v tujino; spremembe za normirance s.p. in d.o.o; sprememba davčne Uredbe; vezana knjiga računov)
  • Odgovori na vprašanja

Stroški udeležbe na posameznika znašajo 36,60 EUR z DDV za člane OOZ Celje, imetnike kartice MOZAIK PODJETNIH, s poravnanimi vsemi zapadlimi obveznostmi do zbornice. Za člane drugih OOZ je cena 48,80 € z DDV na udeleženca, za vse ostale udeležence pa znaša cena seminarja 109,80 EUR z DDV. Znesek do termina seminarja nakažite na TRR številka: 6000 0000 0413 097, LON, d.d., Kranj. Seminar bo organiziran za minimalno 20 udeležencev, v primeru prenizkega števila prijav si pridržujemo pravico do odpovedi.


PRIJAVI SE!

NAZIV IZOBRAŽEVANJA: DAVČNI OBRAČUN IN LETNO POROČILO ZA LETO 2017 TER DAVČNE NOVOSTI PO 1.1.2018

PODATKI O PLAČNIKU:

:

:

:

:

:

:

:   DA   NE

:

:   Do 5 let   5 let in več

PODATKI O UDELEŽENCIH:

:

:

Do 30 let   30 let in več

Za prijavo večjega števila udeležencev, vpišite imena in priimke ter starost v spodnje polje: