KAKO IZPOLNJEVATI OBVEZNOSTI S PODROČJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU TER POŽARNE VARNOSTI V PODJETJIH?

15. januarja 2019

Datum: 15.01.2019
Čas: 10:00 - 14:00

Lokacija:
OOZ Celje

Kategorije:

SPOT SVETOVANJE SAVINJSKA

VABILO NA DELAVNICO

KAKO IZPOLNJEVATI OBVEZNOSTI S PODROČJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU TER POŽARNE VARNOSTI V PODJETJIH?

V TOREK, 15.1.2019, OB 10.00

V DVORANI OOZ CELJE, CESTA NA OSTROŽNO 4, CELJE

 Namen delavnice je seznanitev podjetij z obveznostmi, ki jih morajo izvajati na področju varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti, saj se v praksi kaže, da le-te pogosto niso urejene v skladu z zahtevami zakonodaje. Podani bodo praktični primeri, vsebine pa bodo prilagojene malim in srednjim podjetjem.

Vsebina delavnice bo usmerjena praktično:

  • Pregled obveznosti in potrebne dokumentacije za podjetja na področju varnosti in zdravja pri delu, zakonske novosti, spremembe
  • Seznanitev delavcev z interno dokumentacijo (načrt promocije zdravja, prepovedane droge, alkohol, ocena tveganja) in kaj lahko izdelamo sami
  • Vodenje evidenc na področju varnosti pri delu in požarne varnosti
  • Ukrepanje v primeru nezgod pri delu (dokumentacija, poročnje na IRSD), uporaba osebne varovalne opreme
  • Sodelovanje z izvajalcem medicine dela
  • Izvajanje del izven Slovenije in na kaj moramo biti pozorni
  • Aktivnosti na področju varstva pred požarom (pregled sistemov APZ, usposabljanje zaposlenih, izdelava potrebne dokumentacije – požarni red, evakuacijski načrt)

 Izvajalka: Mag. Katarina Železnik Logar je svetovalka na področju varnosti in zdravja pri delu, varstva okolja, izdelave strokovnih ocen o vplivih na zrak, hrup,vode, izdelave strokovnih ocen obremenitve okolja s hrupom, izdelave revizij poročil o vplivih na okolje, izvajanja okoljskega monitoringa vplivov na okolje, meritev meteoroloških pogojev ipd., piše pa tudi strokovne članke.

Delavnica bo trajala 4 ure, udeležba je brezplačna za vse udeležence. Prijave zbiramo s priloženo prijavnico na elektronski naslov simona.zupanc@ozs.si do 11.1.2019 oziroma do zasedbe mest. Vljudno vabljeni!


PRIJAVI SE!

NAZIV IZOBRAŽEVANJA: KAKO IZPOLNJEVATI OBVEZNOSTI S PODROČJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU TER POŽARNE VARNOSTI V PODJETJIH?

PODATKI O PLAČNIKU:

:

:

:

:

:

:

:   DA   NE

:

:   Do 5 let   5 let in več

PODATKI O UDELEŽENCIH:

:

:

Do 30 let   30 let in več

Za prijavo večjega števila udeležencev, vpišite imena in priimke ter starost v spodnje polje: