MALA ŠOLA DELOVNEGA PRAVA

10. januarja 2022

Datum: 10.01.2022 - 24.01.2022
Čas: 0:00 - 11:45

Kategorije:

SPOT SVETOVANJE SAVINJSKA

VABILO NA 12 URNO E-USPOSABLJANJE:

»MALA ŠOLA DELOVNEGA PRAVA«

 Program usposabljanja je namenjen potencialnim podjetnikom ter malim in srednjim podjetjem. Šola delovnega prava zajema vsa ključna področja, ki jih je potrebno poznati. Vsebina je primerna tudi za udeležence, ki se s tem področjem šele srečujejo. Posebna dodana vrednost šole delovnega prava je praktična predstavitev vsebine s konkretnimi primeri in izkušnjami iz prakse, izmenjava izkušenj med udeleženci ter strokovno gradivo.

Izvedba bo potekala v naslednjih terminih:

 • ponedeljek, 10.1.2022, od 8.30 do 11.45 ure – MODUL 1
 • ponedeljek, 17.1.2022, od 8.30 do 11.45 ure – MODUL 2
 • ponedeljek, 24.1.2022, od 8.30 do 11.45 ure – MODUL 3

Način izvedbe: preko spletne aplikacije

Vsebina usposabljanja:

MODUL 1: OD RAZPISA DO ZAPOSLITVE IN KAKO SESTAVITI POGODBO O ZAPOSLITVI

 • kdaj je objava delovnega mesta obvezna, izjeme, izbirni postopek
 • katere podatke lahko zahtevamo od kandidatov, preizkus kandidatov, obveščanje neizbranih kandidatov
 • zdravniški pregled, preizkus kandidatov pred pričetkom opravljanja dela
 • obvezne in priporočljive sestavine pogodbe o zaposlitvi
 • vsebina pogodbe o zaposlitvi in internega akta
 • pogodba o zaposlitvi za določen/nedoločen čas, polni/krajši delovni čas
 • dopolnilno delo, pogodba o zaposlitvi za delo na domu
 • pogodba o zaposlitvi s poslovodnimi osebami ali prokuristi in vodilnimi delavci.
 • suspenz pogodbe o zaposlitvi in ureditev na ZZZS

MODUL 2: (NE)OBVEZNI INTERNI AKTI V PODJETJU, OBVEZNE EVIDENCE NA PODROČJU DELA, DRUGE MOŽNE OBLIKE OPRAVLJANJA DELA, KOLEKTIVNE POGODBE

 • obvezni in neobvezni (priporočljivi) interni akti v podjetju
 • kako in v katerih primerih so interni akti delodajalcem v pomoč in kdaj v breme ali jih lahko delodajalec sestavi sam ter postopek sprejema
 • evidence na področju dela in način njihovega vodenja
 • zakonska osnova za zbiranje osebnih podatkov delavcev, privoljenje delavcev
 • dovoljeni nadzori delodajalca (snemanje, GPS, prstni odtisi…)
 • razmejitev med delovnim razmerjem in drugimi oblikami opravljanja dela
 • kratkotrajno delo, začasno ali občasno delo upokojencev, študentov/dijakov
 • avtorska in podjemna pogodba, stroškovni vidik
 • katera kolektivna pogodba dejavnosti zavezuje delodajalca., dogovorna uporaba ter razširjena veljavnost kolektivne pogodbe

MODUL 3:  LETNI DOPUST IN REGRES, MOŽNI NAČINI PRENEHANJA DELOVNEGA RAZMERJA, ODPOVEDNI ROK IN ODPRAVNINA

 • določitev trajanja letnega dopusta (minimum, kriteriji, dodatni dnevi…)
 • obvestilo delavcu o odmeri letnega dopusta (do kdaj, možnosti ugovora…)
 • regres (način izplačila, rok, izvršba na regres, sorazmerni del…)
 • odmera dopusta pri delu s krajšim delovnim časom
 • izraba dopusta pri  neenakomerno prerazporejenem delovnem času
 • izraba letnega dopusta za pokrivanje manjka ur, prenos v naslednje leto, nadomestilo za neizrabljen letni dopust, izraba dopusta med čakanjem na delo
 • sporazumno prenehanje delovnega razmerja (upokojitev, odhod k drugemu delodajalcu, …)
 • redna odpoved (poslovni razlog, nesposobnost, krivdni razlog,…) in izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi
 • vročanje odpovedi, odpovedni roki, skrajšanje in denarno povračilo
 • odpravnina in izračun ter davčna obravnava

Izvajalka: Mag. Nina Scortegagna Kavčnik je specializirana za področje delovnega prava. V letih 2014-2021 je bila vodja pravne službe ter svetovalnega in izobraževalnega centra pri Obrtno–podjetniški zbornici Slovenije, od leta 2007-2014 pa je bila zaposlena v notarski pisarni. Je predavateljica na fakulteti ter višjih šolah. Predava tudi na strokovnih konferencah kot so Dnevi delovnega prava in socialne varnosti. Je avtorica več kot 300 strokovnih  in nekaj znanstvenih člankov. Napisala je tudi več knjig s pravnega področja, v letu 2020 je bila nominirana za najuglednejšega pravnega strokovnjaka. Sodelovala je pri vseh pogajanjih za interventno zakonodajo.

Udeležba je brezplačna za vse udeležence, število prisotnih udeležencev na usposabljanju je omejeno.

POMEMBNO:

– zbiramo le prijave na celotno usposabljanje, prijava na posamezen modul ni možna

– vsa nadaljnja navodila glede dostopa do spletnega usposabljanja boste prejeli na elektronski naslov, ki bo naveden na prijavi.

 Prijave zbiramo preko povezave: https://forms.gle/DoLtG9tT78v54JMz6 0z. https://www.ooz-celje.si/events/categories/dogodki-spot/ do vključno četrtka, 06.01.2022 do 12. ure, oziroma do zasedbe mest.

Vljudno vabljeni!