NAPOTITEV DELAVCEV V TUJINO ( V DRUGO DRŽAVO ČLANICO EU)

9. decembra 2017

Datum: 09.12.2017
Čas: 10:00 - 12:00

Lokacija:
OOZ Celje

Kategorije: Ni kategorije

 

NAPOTITEV DELAVCEV V TUJINO ( V DRUGO DRŽAVO ČLANICO EU)

v torek, 9.1.2018 ob 10.00

Slovenija je sprejela nov Zakon o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS), ki bo stopil v veljavo s 1.1.2018, ki prinaša novosti čezmejnega opravljanja storitev oz. napotitve delavcev v tujino. Nov zakon prinaša številne novosti, med njimi posebej določa pogoje za čezmejno izvajanje storitev. Predpisani pogoji izhajajo iz evropskih predpisov, ki so v številnih državah članicah Evropske unije že celovito urejeni. 

Izvajalka: doc. dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon., samostojna podjetnica in zasebna predavateljica s področja financ, računovodstva in davkov. Je dolgoletna izvajalka najrazličnejših strokovnih predavanj in delavnic s področja računovodstva, davkov in financ. Pripravlja najrazličnejše strokovne in znanstvene članke ter povezuje teorijo in prakso z omenjenih področjih. 

Vsebina:

Delovno pravna zakonodaja in napoteni delavci:

 • Zakon o čezmejnem izvajanju storitev – ZČmlS.
 • Kaj določa ZDR – 1.
 • Pogodba (aneks) o napotitvi delavca na delo v tujino.

Obvezna socialna zavarovanja:

 • Pravila Evropske unije glede obveznih zavarovanj napotenih delavcev.
 • A1 obrazec – vpliv ZČmlS.
 • Pogoji in postopek za izdajo A1.
 • Prenehanje, razveljavitev, odprava.
 • Sklenjeni sporazumi o socialnih zavarovanjih s tretjimi državami.
 • Določanje osnove za obračun prispevkov pri napotenih delavcih.

Dohodninska obravnava napotenega delavca in njegove plače

 • ZDoh-2 in obračun plače napotenemu delavcu.
 • Pravila mednarodnih konvencij o izogibanju dvojnega obdavčevanja.
 • Povračila stroškov in njihova davčna obravnava.

Napotitev ali službena pot:

 • Kdaj je napotitev zaposlenih ?
 • Kdaj še službena pot ?

Stroški udeležbe na posameznika znašajo 36,60 EUR z DDV za člane OOZ Celje, imetnike kartice MOZAIK PODJETNIH, s poravnanimi vsemi zapadlimi obveznostmi do zbornice. Za člane drugih OOZ znaša cena 48,80 € na udeleženca, za vse ostale udeležence pa znaša cena seminarja 109,80 EUR z DDV. Znesek do termina seminarja nakažite na TRR številka: 6000 0000 0413 097, LON, d.d., Kranj. Seminar bo organiziran za minimalno 15 udeležencev, v primeru prenizkega števila prijav si pridržujemo pravico do odpovedi. Seminar bo trajal 4 šolske ure.

 


PRIJAVI SE!

NAZIV IZOBRAŽEVANJA: NAPOTITEV DELAVCEV V TUJINO ( V DRUGO DRŽAVO ČLANICO EU)

PODATKI O PLAČNIKU:

:

:

:

:

:

:

:   DA   NE

:

:   Do 5 let   5 let in več

PODATKI O UDELEŽENCIH:

:

:

Do 30 let   30 let in več

Za prijavo večjega števila udeležencev, vpišite imena in priimke ter starost v spodnje polje: