(NE)OBVEZNI INTERNI AKTI V PODJETJU IN OBVEZNE EVIDENCE NA PODROČJU PODROČJU DELA IN SOCIALNE VARNOSTI TER VZORCI

9. maja 2017

Datum: 09.05.2017
Čas: 12:00 - 13:30

Lokacija:
OOZ Celje

Kategorije: Ni kategorije

(NE)OBVEZNI INTERNI AKTI V PODJETJU IN OBVEZNE EVIDENCE NA PODROČJU

PODROČJU DELA IN SOCIALNE VARNOSTI TER VZORCI

v torek, 9.5.2017, ob 12.00 uri

Interni akti v podjetju nas lahko ovirajo ali pa so nam v pomoč. Če nam zakonodaja nalaga pripravo internih aktov, je prav, da jih pripravimo tako, da nam bodo dejansko pomagali pri učinkovitosti poslovnih procesov. zakonodaja delodajalcu nalaga tudi vodenje evidenc na področju dela in socialne varnosti po Zakonu o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV). Seminar v trajanju 4 šolske ure bo praktičen s konkretnimi napotki in priporočili za pripravo vseh potrebnih in priporočenih aktov v podjetju ter evidenc.

Izvajalka: mag. Nina Scortegagna Kavčnik, vodja Službe za pravne, kadrovske in splošne zadeve pri OZS. Vsebina:

  • Kateri interni akti v podjetju so  na osnovi zakonodaje obvezni in kateri nebvezni, a priporočljivi?
  • Se z večjim številom internih aktov v podjetju poveča pravna varnost?
  • Kako in v katerih primerih so interni akti delodajalcem v pomoč in kdaj v breme?
  • Lahko interne akte sestavimo sami?
  • Kako se interni akti pravilno sprejmejo, da so veljavni?
  • Katere evidence mora delodajalec voditi in kako?

 Udeleženci boste prejeli naslednje vzorce: Izjava o varnosti v primeru neznatnih tveganj, Pravilnik o izvajanju kontrole alkoholiziranosti in ugotavljanju prisotnosti drugih psihoaktivnih substanc – opiatov na delovnem mestu, Pravilnik o davčnem potrjevanju računov, Pravilnik  o prepovedi spolnega in drugega nadlegovanja ali trpinčenja na delovnem mestu, Sklep o imenovanju članov komisije za izvajanje preizkusa alkoholiziranosti pri zaposlenih, Sklep o imenovanju pristojne osebe zadolžene za sprejem in neformalno obravnavo pisnih prijav pojavov nasilja, trpinčenja, nadlegovanja in drugih oblik psihosocialnega tveganja, Načrt promocije zdravja na delovnem mestu, Sporazum o skupnih ukrepih na delovišču, Pravilnik o zavarovanju  osebnih podatkov, Pravilnik o računovodstvu za s.p., Pravilnik o računovodstvu za d.o.o.

Na področju dela in socialne varnosti boste prejeli naslednje vzorce evidenc:  evidenca o zaposlenih delavcih, evidenca o stroških dela, evidenca o izrabi delovnega časa, evidenca o oblikah razreševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu.

Pogoji udeležbe:

Stroški udeležbe na posameznika znašajo 36,60 EUR z DDV za člane OOZ Celje, imetnike kartice MOZAIK PODJETNIH, s poravnanimi vsemi zapadlimi obveznostmi do zbornice. Za vse ostale udeležence znaša cena seminarja 109,80 EUR z DDV. Znesek do termina seminarja nakažite na TRR številka: 6000 0000 0413 097, LON, d.d., Kranj. Seminar bo organiziran za minimalno 15 udeležencev, v primeru prenizkega števila prijav si pridržujemo pravico do odpovedi.


PRIJAVI SE!

NAZIV IZOBRAŽEVANJA: (NE)OBVEZNI INTERNI AKTI V PODJETJU IN OBVEZNE EVIDENCE NA PODROČJU PODROČJU DELA IN SOCIALNE VARNOSTI TER VZORCI

PODATKI O PLAČNIKU:

:

:

:

:

:

:

:   DA   NE

:

:   Do 5 let   5 let in več

PODATKI O UDELEŽENCIH:

:

:

Do 30 let   30 let in več

Za prijavo večjega števila udeležencev, vpišite imena in priimke ter starost v spodnje polje: