NOVE OBVEZNOSTI ZA PODJETJA, KI JIH DOLOČA UREDBA O RAVNANJU Z EMBALAŽO IN ODPADNO EMBALAŽO?

15. maja 2018

Datum: 15.05.2018
Čas: 11:00 - 14:00

Lokacija:
OOZ Celje

Kategorije: Ni kategorije

logotipi-dogodek-spletna

SPOT SVETOVANJE SAVINJSKA

VABILO NA DELAVNICO 

NOVE OBVEZNOSTI ZA PODJETJA, KI JIH DOLOČA UREDBA O RAVNANJU Z EMBALAŽO IN ODPADNO EMBALAŽO? 

V TOREK, 15.5.2018, OB 11.00

V DVORANI OOZ CELJE, CESTA NA OSTROŽNO 4, CELJE

 Ste preverili ali imate obveznosti iz naslova spremembe zakonodaje o ravnanju z embalažo? Proizvajate izdelke, ki jih zapakirate, ste uvozniki ali pridobitelji embaliranega blaga za nadaljnjo prodajo ali lastne potrebe? V tem primeru ste zavezanci za registracijo, vodenje evidenc in poročanje naslednjem letu, ne glede na količine uporabljene embalaže.

Na seminarju boste izvedeli več o obveznostih in načinih izpolnjevanja le teh. Pogledali pa bomo tudi zakonske zahteve, ki jih morate izpolnjevati kot povzročitelji odpadkov po posameznih vrstah nastalih odpadkov (vodenje evidenc, izdelava načrta gospodarjenja z odpadki, začasno shranjevanje odpadkov, ipd.)

Vsebina: Novosti Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo:

 • Kdo je embaler?
 • Kdo je proizvajalec/pridobitelj servisne embalaže?
 • Kdo je pridobitelj embaliranega blaga oz. servisne embalaže?
 • Kdo so po novem zavezanci za registracijo, vodenje evidenc in poročanje o embalaži?
 • Obveznost registracije zavezancev ali vpisa v evidenco?
 • Primarna embalaža, sekundarna, terciarna embalaža, kaj so nosilne vrečke?
 • Embalaža in servisna embalaža, razlike.
 • Praktični primeri iz posameznih dejavnosti.
 • Novosti glede zelo lahkih plastičnih vrečk in dajanja v promet
 • Zahteve, ki jih morajo izpolnjevati povzročitelji odpadkov po posameznih vrstah nastalih odpadkov (vodenje evidenc, izdelava potrebne dokumentacije, ločeno zbiranje, začasno shranjevanje, poročanje na ARSO, pooblastila zbiralcem oz. predelovalcem za izpolnjevanje elektronskega evidenčnega lista, samostojno izpolnjevanje elektronskih evidenčnih listov in pogoji …)
 • Vprašanja in odgovori

 Izvajalka: Mag. Katarina Železnik Logar je svetovalka na področju varnosti in zdravja pri delu, varstva okolja, izdelave strokovnih ocen o vplivih na zrak, hrup,vode, izdelave strokovnih ocen obremenitve okolja s hrupom, izdelava revizij poročil o vplivih na okolje, izvajanje okoljskega monitoringa vplivov na okolje, meritve meteoroloških pogojev ipd., piše pa tudi strokovne članke.

Delavnica bo trajala 3 ure, udeležba je brezplačna za vse udeležence. Prijave zbiramo s priloženo prijavnico na elektronski naslov simona.zupanc@ozs.si do 11.5.2018 oziroma do zasedbe mest. Vljudno vabljeni!

 


PRIJAVI SE!

NAZIV IZOBRAŽEVANJA: NOVE OBVEZNOSTI ZA PODJETJA, KI JIH DOLOČA UREDBA O RAVNANJU Z EMBALAŽO IN ODPADNO EMBALAŽO?

PODATKI O PLAČNIKU:

:

:

:

:

:

:

:   DA   NE

:

:   Do 5 let   5 let in več

PODATKI O UDELEŽENCIH:

:

:

Do 30 let   30 let in več

Za prijavo večjega števila udeležencev, vpišite imena in priimke ter starost v spodnje polje: