POŠKODBE PRI DELU IN REGRESNI ZAHTEVKI

1. decembra 2021

Datum: 01.12.2021
Čas: 8:30 - 10:00

Kategorije:

Vabimo Vas na 

brezplačno spletno podjetniško delavnico z naslovom

POŠKODBE PRI DELU IN REGRESNI ZAHTEVKI

v sredo, 01.12.2021, od 8.30 – 10.00 ure

preko spletne aplikacije

Ob vsaki poškodbi se pojavijo tudi stroški zdravljenja. Te stroške krije ZZZS (in tudi ZPIZ), ki pa ima zakonsko možnost izterjati te stroške od delodajalca, v kolikor se ugotovi, da je za poškodbo delodajalec tudi odgovoren, ker pri organiziranju dela ni upošteval pravil varstva pri delu. To so regresni zahtevki. Velikost stroškov je odvisna od teže poškodbe, od dolžine zdravljenja, od rehabilitacije…Tudi nadomestilo za bolniški stalež je del teh stroškov.

Vsebina:

  • poškodbe pri delu, raziskave, ključna dokumentacija
  • postopki inšpekcije ob poškodbi
  • regresni zahtevki v zvezi s poškodbami pri delu, posledice , aktivnosti delodajalca
  • odškodninski zahtevki v zvezi s poškodbami pri delu
  • kontrola alkohola na delovnem mestu in postopki
  • kontrola bolniškega staleža, disciplinski postopki
  • praktični primeri reševanja posledic poškodb, reševanja regresnih zahtevkov

 

Izvajalec: Dušan Rožencvet iz  podjetja SPRINKLER d.o.o. Grobelno,  dipl. var. Inž., z dovoljenjem Ministrstva za delo za opravljanje strokovnih nalog  varstva pri delu,  z dovoljenjem Ministrstva za obrambo za izvajanje nalog varstva pred požarom, strokovni delavec za varnost in zdravje pri delu s 30  letnimi izkušnjami na področju varnosti in zdravja pri delu ter  raziskav poškodb pri delu,

sodni izvedenec za varstvo pri delu, nemedicinski izvedenec ZPIZ .

Delavnica v trajanju 2 šolskih ur je za vse udeležence brezplačna.  Število udeležencev je omejeno.

POMEMBNO:

– zaradi lažjega dela priporočamo uporabo osebnega računalnika z dostopom do spleta ter možnostmi interakcije (kamera, mikrofon)

– vsa nadaljnja navodila glede dostopa oz. povezavo do spletne delavnice boste prejeli na elektronski naslov, ki ga boste navedli pri prijavi. Delavnici se pridružite 10 minut pred pričetkom.

Prijave zbiramo do torka, 30.11.2021 do 12.00, preko spletne povezave:

https://forms.gle/1z9g9i4d5WVNrSuG9

Vljudno vabljeni!