POŠKODBE PRI DELU IN REGRESNI ZAHTEVKI

11. oktobra 2017

Datum: 11.10.2017
Čas: 12:00 - 13:30

Lokacija:
OOZ Celje

Kategorije: Ni kategorije

POŠKODBE PRI DELU IN REGRESNI ZAHTEVKI

v sredo, 11.10.2017, ob 12.00

 Namen seminarja je podati udeležencem osnovne informacije o temah, ki so zelo specifične, ob tem pa se skoraj vsak nosilec dejavnosti srečuje z njimi. Seminar je namenjen nosilcem dejavnosti oziroma vodjem podjetij. Seminar bo izvedel Dušan Rožencvet s.p., strokovni delavec za varnost in zdravje pri delu s 25 letnimi izkušnjami na področju raziskav poškodb pri delu, z dovoljenjem Ministrstva za delo za izvajanje strokovnih nalog varstva pri delu, sodni izvedenec za varstvo pri delu, nemedicinski izvedenec ZPIZ  in član invalidske komisije. Vsebina:

  • poškodbe pri delu in posledice le teh, ki jih čutijo delodajalci
  • regresni zahtevki v zvezi s poškodbami pri delu do ZZZS
  • regresni zahtevki z zvezi s poškodbami pri delu do ZPIZ
  • odškodninski zahtevki v zvezi s poškodbami pri delu
  • priprava dokumentacije za regresne zahtevke
  • predstavitev primerov iz prakse
  • invalidi, kontrola alkohola, kontrola bolniškega staleža

 Udeležba je brezplačna za člane OOZ Celje in udeležence, ki imajo sedež podjetja ali stalno prebivališče na področju MO Celje ter občin Dobrna, Vojnik in Štore. Za vse ostale udeležence znaša cena seminarja 48,80 EUR z DDV. Znesek do termina seminarja nakažite na TRR številka: 6000 0000 0413 097, LON, d.d., Kranj. Seminar bo organiziran za minimalno 10 udeležencev, v primeru prenizkega števila prijav si pridržujemo pravico do odpovedi.


PRIJAVI SE!

NAZIV IZOBRAŽEVANJA: POŠKODBE PRI DELU IN REGRESNI ZAHTEVKI

PODATKI O PLAČNIKU:

:

:

:

:

:

:

:   DA   NE

:

:   Do 5 let   5 let in več

PODATKI O UDELEŽENCIH:

:

:

Do 30 let   30 let in več

Za prijavo večjega števila udeležencev, vpišite imena in priimke ter starost v spodnje polje: