PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU IN PRAKTIČNI NAPOTKI ZA PRIPRAVO PROGRAMA

11. maja 2016

Datum: 11.05.2016
Čas: 12:00 - 14:00

Lokacija:
OOZ Celje

Kategorije: Ni kategorije

 PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU IN

PRAKTIČNI NAPOTKI ZA PRIPRAVO PROGRAMA

v sredo, 11.5.2016, ob 12. uri

Ohranitev zdravja zaposlenih v podjetju je ena od ključnih nalog vsakega podjetja. Od leta 2011 dalje zakon nalaga delodajalcem, da morajo načrtovati in izvajati program promocije zdravja na delovnem mestu, zagotoviti potrebna sredstva in način spremljanja izvajanja, kar pomeni, da morajo izvajati določene aktivnosti in ukrepe, da se ohranja in krepi telesno in duševno zdravje delavcev. Na seminarju bodo podani primeri in praktični napotki pri pripravi programa promocije zdravja na delovnem mestu v vašem podjetju. Seminar bo izvedla Barbara Oštir, dipl.medic.sestra, Zavod Oreh. Vsebina:

  • kaj je promocija zdravja na delovnem mestu in pomen
  • zakonodaja in obveznosti delodajalcev
  • posebnosti za samozaposlene in mikro podjetja
  • področja, ki jih pokriva promocija zdravja na delovnem mestu
  • prednosti kakovostnih programov promocije zdravja na delovnem mestu
  • faze implementacije v delovno okolje
  • promocija zdravja na delovnem mestu kot poslovna strategija

 

Udeležba je brezplačna za udeležence, ki imajo sedež podjetja ali stalno prebivališče na področju MO Celje ter občin Dobrna, Vojnik in Štore. Za vse ostale udeležence znaša cena seminarja 48,80 EUR z DDV. Znesek do termina seminarja nakažite na TRR številka: 6000 0000 0413 097, LON, d.d., Kranj. Seminar bo organiziran za minimalno 10 udeležencev, v primeru prenizkega števila prijav si pridržujemo pravico do odpovedi.


PRIJAVI SE!

NAZIV IZOBRAŽEVANJA: PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU IN PRAKTIČNI NAPOTKI ZA PRIPRAVO PROGRAMA

PODATKI O PLAČNIKU:

:

:

:

:

:

:

:   DA   NE

:

:   Do 5 let   5 let in več

PODATKI O UDELEŽENCIH:

:

:

Do 30 let   30 let in več

Za prijavo večjega števila udeležencev, vpišite imena in priimke ter starost v spodnje polje: