REFUNDACIJE BOLEZNIN PO NOVEM V PORTALU E – VEM

1. decembra 2016

Datum: 01.12.2016
Čas: 12:00 - 13:30

Lokacija:
OOZ Celje

Kategorije: Ni kategorije

REFUNDACIJE BOLEZNIN PO NOVEM V PORTALU E – VEM

v četrtek, 1.12.2016, ob 12.00 uri

 S 1. oktobrom 2016 je stopil v veljavo Pravilnik o oddaji vlog v sistem e-Vem, ki med drugim vključuje tudi oddajo vlog v postopku vlaganja zahtevkov delodajalcev za izplačilo nadomestila plače zaradi začasne zadržanosti od dela v breme zdravstvenega zavarovanja. Na seminarju bodo predstavljene novosti in dobili boste odgovore na vsa vprašanja s tega področja.

Izvajalka: URŠKA TROBEJ, direktorica podjetja Računovodsko izobraževalno središče, vodja računovodskega servisa, voditeljica izobraževanj (npr. za pridobitev naziva NPK računovodja) ter avtorica različnih gradiv s področja računovodstva, davkov in financ.

Vsebina:

•             kdo so zavezanci za refundacijo boleznin v portalu e-vem?

•             za katere zavarovance se bodo lahko vlagali zahtevki?

•             kako bo s.p. uveljavljal refundacijo boleznine po novem?

•             na kakšen način bo portal e vem omogočal vnos zahtevkov?

•             ali bomo lahko refundacije vlagali na vem točkah?

•             kdo lahko v imenu zavezanca še posreduje zahtevek za refundacijo?

•             katere informacije moramo poznati preden začnemo izpolnjevati zahtevek?

•             predstavitev postopka uveljavljanja pravice do nadomestila plače: zahtevek za refundacijo v portalu e-VEM

Stroški udeležbe na posameznika znašajo 36,60 EUR z DDV za člane OOZ Celje, imetnike kartice MOZAIK PODJETNIH, s poravnanimi vsemi zapadlimi obveznostmi do zbornice. Za vse ostale udeležence znaša cena seminarja 73,20 EUR z DDV. Znesek do termina seminarja nakažite na TRR številka: 6000 0000 0413 097, LON, d.d., Kranj. Seminar bo organiziran za minimalno 10 udeležencev, v primeru prenizkega števila prijav si pridržujemo pravico do odpovedi.


PRIJAVI SE!

NAZIV IZOBRAŽEVANJA: REFUNDACIJE BOLEZNIN PO NOVEM V PORTALU E – VEM

PODATKI O PLAČNIKU:

:

:

:

:

:

:

:   DA   NE

:

:   Do 5 let   5 let in več

PODATKI O UDELEŽENCIH:

:

:

Do 30 let   30 let in več

Za prijavo večjega števila udeležencev, vpišite imena in priimke ter starost v spodnje polje: