S PRAVILNIM UPRAVLJANJEM TERJATEV RECITE »NE!« VAŠEMU DENARJU V TUJIH ŽEPIH

10. oktobra 2018

Datum: 10.10.2018
Čas: 10:00 - 14:30

Lokacija:
OOZ Celje

Kategorije: Ni kategorije

Vabimo Vas na seminar z naslovom

S PRAVILNIM UPRAVLJANJEM TERJATEV 

RECITE »NE!« VAŠEMU DENARJU V TUJIH ŽEPIH 

 v sredo, 10.10.2018, od 11.00 do 14.30 ure

v prostorih OOZ Celje

Na seminarju bo predstavljen način upravljanja s terjatvami na področju Slovenije, ki jo izvaja družba Ternis d.o.o. pod blagovno znamko Fidem. Družba je vodilna v Sloveniji na področju pravno-finančnega upravljanja poslovanja z lastno razvitimi unikatnimi rešitvami, zaposluje strokovnjake različnih strok, je specializirana za razreševanje težjih primerov, trenutno izvenbilančno ali po pooblastilu upravlja s preko 9 mio EUR terjatev in je na trgu že 7 let.

 Seminar bosta izvedla:

  • Tugomir Volčič, dipl. univ. pravnik, direktor družbe, vrhunski pravni strokovnjak s področja izvršilnega prava ter
  • Borut Trebše, dipl. univ. ekonomist, vrhunski strokovnjak s področja poslovnega svetovanja in kriznega managementa.

Vsebina seminarja:

  1. Pomen pravilnega upravljanja s terjatvami
  2. Vzroki za nastanek težav z dolžniki
  3. Razlogi za outsourcing upravljanja s terjatvami ter pravne in finančne podpore poslovanja
  4. Elementi pravilnega upravljanja s terjatvami: predhodno zavarovanje tveganj, pregled in analiza

dolžnika, poizvedovanje po dolžnikovem premoženju, dinamične bonitetne ocene in ocene tveganj,  izvensodna izterjava, mediacija, sodna izterjava, zavarovanje terjatev, zastopanje v insolventnih

postopkih (prisilna poravnava, stečaj itd.), monitoring dolžnikov

  1. Splošna razprava, svetovanje pri konkretnih primerih udeležencev

Udeležba na seminarju je brezplačna. Izpolnjeno priloženo prijavnico pričakujemo do ponedeljka, 08.10.2018,  po e-pošti tatjana.stinek@ozs.si.

 

Vabljeni, da se nam pridružite!


PRIJAVI SE!

NAZIV IZOBRAŽEVANJA: S PRAVILNIM UPRAVLJANJEM TERJATEV RECITE »NE!« VAŠEMU DENARJU V TUJIH ŽEPIH

PODATKI O PLAČNIKU:

:

:

:

:

:

:

:   DA   NE

:

:   Do 5 let   5 let in več

PODATKI O UDELEŽENCIH:

:

:

Do 30 let   30 let in več

Za prijavo večjega števila udeležencev, vpišite imena in priimke ter starost v spodnje polje: