Vabilo na usposabljanje: UČINKOVITA KOMUNIKACIJA – KLJUČ DO DOBRIH ODNOSOV: KAKO V ODNOSE NA DELOVNEM MESTU PRINESTI VEČ POVEZANOSTI, JASNOSTI, SPROŠČENOSTI IN POSLEDIČNO UČINKOVITOSTI?

12. aprila 2023

Datum: 12.04.2023
Čas: 9:00 - 13:00

Kategorije:

 

VABIMO VAS NA USPOSABLJANJE:

UČINKOVITA KOMUNIKACIJA – KLJUČ DO DOBRIH ODNOSOV:

KAKO V ODNOSE NA DELOVNEM MESTU PRINESTI VEČ POVEZANOSTI, JASNOSTI, SPROŠČENOSTI IN POSLEDIČNO UČINKOVITOSTI?

 

Program usposabljanja, ki traja 10 šolskih ur, je zastavljen praktično.

Usposabljanje bo potekalo v dveh terminih – 2 dni, in sicer:

– v sredo, 12.4.2023, od 9.00 do 13.00 ure  in

– v torek, 18.4.2023, od 9.00 do 13.00 ure

Način izvedbe: v prostorih OOZ Celje, Cesta na Ostrožno 4, 3000 Celje

Ljudje na delovnih mestih zaradi slabe komunikacije izgubimo ogromno časa, energije in živcev. V zahtevnih in stresnih situacijah naša komunikacija pogosto postane nejasna, napadalna ali pasivno agresivna, kar v odnose na delovnem mestu prinaša slabo voljo, nižjo motivacijo in slabšo učinkovitost. Usposabljanje je namenjeno krepitvi kompetenc na področju kulture komunikacije in uporabe strategij in orodij za učinkovito komunikacijo na delovnem mestu. Predstavljen bo preprost in učinkovit pristop, ki lahko prepreči mnoge konflikte in nesporazume ter veliko prispeva k boljšim odnosom na delovnem mestu.

Na usposabljanju boste osvojili in okrepili temelje učinkovite in spoštljive komunikacije, od (pre)poznavanja vlog v komunikaciji, načinov komuniciranja v različnih situacijah, spoznali boste pomembne razlike med poslušati in slišati ter govoriti in povedati, naučili se boste preverjati podane in prejete informacije ter kako podati kakovostno povratno informacijo, spoznali boste veščine metakomunikacije, …

Usposabljanje bo izpeljano po metodah izkustvenega učenja, kar udeležencem omogoča aktivno sodelovanje ter odpira prostor za dialog, izmenjavo izkušenj in skupno iskanje rešitev na izzive, s katerimi se udeleženci soočajo pri vsakodnevnem delu. Delo na lastnih primerih naredi delavnico bolj učinkovito, transformativno in ne le informativno.

Vsebina usposabljanja:

 • Kaj imajo potrebe, občutki in čustva s komunikacijo?
 • Kaj pomeni spoštljivo in prepričljivo komuniciranje?
 • Kako poslušati, odkriti ključ do umetnosti poslušanja in do dobrih odnosov?
 • Kako se jasno izraziti pri sporočanju ter oblikovati učinkovito strukturirano sporočilo?
 • Kako gradimo kakovostno komuniciranje s pomočjo povratne informacije, povzemanjem slišanega in preverjanjem razumevanja sporočenega?
 • Kakšen pomen imajo vprašanja v komuniciranju in kako se izuriti v postavljanju dobrih vprašanj?
 • Kako lahko s sočutjem in empatičnostjo prispevamo h gradnji dobrih medsebojnih odnosov ter opolnomočimo sebe in sogovornika-e?
 • Kako lahko preidemo od agresivne in pasivne komunikacije k povezovalni komunikaciji?
  • Zakaj je konflikt darilo in ne kazen?
  • Kako razumemo delovanja naših možganov, ko smo pod stresom ali v konfliktu?
  • Kako prepoznamo obrambne mehanizme in vzorce, po katerih se odzivamo?
  • Kako učinkovito izraziti svoje nezadovoljstvo?
  • Kako komunicirati s težavnimi sogovorniki?
  • Kako lahko postavimo meja na povezovalen način?

 

Izvajalka: Mag. Barbara Zacirkovnik, po duši je kreatorka in snovalka izobraževalnih procesov, sicer pa moderatorka in izvajalka izkustvenih delavnic iz področij komuniciranja, vodenja, grajenja kulture sodelovalnih odnosov v podjetjih, raziskovalka individualnih in kolektivnih potencialov ter strateginja za uporabo teh v praksi.

Udeležba na usposabljanju je za udeležence brezplačna. Število udeležencev  je omejeno.

Prijave zbiramo do vključno torka, 11.4.2023 do 12. ure, oziroma do zasedbe mest preko povezave:  

https://forms.gle/oFBg5vT8rm2yZVe98

 

Vljudno vabljeni!