VABIMO VAS NA SPLETNO DELAVNICO POGOJI ZA UPOKOJITEV IN ZA NADALJEVANJE DEJAVNOSTI PO UPOKOJITVI TER ZA DELO UPOKOJENCEV V LETU 2021, S POUDARKOM NA AKTUALNIH ZAKONSKIH SPREMEMBAH, 10. 3. 2021

10. marca 2021

Datum: 10.03.2021
Čas: 9:00 - 13:00

Kategorije:

SPOT SVETOVANJE SAVINJSKA

VABIMO VAS NA SPLETNO DELAVNICO

POGOJI ZA UPOKOJITEV IN ZA NADALJEVANJE DEJAVNOSTI PO UPOKOJITVI TER ZA DELO UPOKOJENCEV V LETU 2021, S POUDARKOM NA AKTUALNIH ZAKONSKIH SPREMEMBAH

 V SREDO, 10.03.2021, OB 9.00 uri

 

Vabimo vas, da se pridružite spletni delavnici, kjer bodo predstavljene  aktualne informacije s področja upokojevanja in nadaljevanja dejavnosti po upokojitvi.

Vsebina:

  • splošni upokojitveni pogoji in pogoji za nadaljevanje dejavnosti po upokojitvi v letu 2021
  • značilnosti delne upokojitve, razlike med starostno in predčasno pokojnino
  • bonus in druge finančne vzpodbude za odlog upokojitve, pred in po noveli ZPIZ-2G
  • kako naj delodajalec, ki se v celoti upokoji, postopa z delavci
  • kako uveljavljati pravice na zavodu za zaposlovanje
  • zakonito delo upokojencev (upokojenska pogodba, podjemna pogodba, avtorska pogodba, kratkotrajno delo)
  • kdo je deležen pokojnine v višini 581 € na podlagi novele ZPIZ-2C
  • kaj prinaša novela ZPIZ-2H v letu 2021
  • ali interventni PKP 7 zakon res prinaša prisilno upokojevanje

Izvajalec: Dušan Bavec, univ. dipl. prav., svetovalec za delovno pravo, svetovalec specialist na OZS z 20 letnimi izkušnjami na področju delovnega in socialnega prava, avtor številnih predavanj in strokovnih člankov tako na temo odpovedi in drugih načinov prenehanja delovnega razmerja kot tudi na temo upokojevanja, kar je nujno poznati za primere odpovedi starejšim delavcem. Bil je član delovne skupine OZS ob sprejemanju reform pokojninskega sistema leta 2010 in 2012 pa tudi ob zadnji noveli ZPIZ-2G 2019. V mandatnem obdobju 2018-2022 je predsednik sveta ZPIZ-a. Je tudi predstavnik OZS v strokovni delovni skupini za spremljanje izvajanja Zakona o delovnih razmerjih, ZDR-1.

Udeležba je brezplačna za vse udeležence. Delavnica bo trajala 4 šolske ure, število prisotnih udeležencev na delavnici je omejeno. V primeru zapolnitve skupine vam bomo sporočili morebitni novi termin izvedbe e-delavnice.

POMEMBNO:

– zaradi lažjega dela priporočamo uporabo osebnega računalnika z dostopom do spleta ter možnostmi interakcije (kamera, mikrofon)

– vsa nadaljnja navodila glede dostopa do spletne delavnice boste prejeli na elektronski naslov, ki bo naveden na prijavnici, en dan pred terminom delavnice. Na delavnico se prijavite 15 minut pred pričetkom.

 Prijave zbiramo preko povezave: https://forms.gle/ZEVqFkdvQyJLngEx7 do vključno ponedeljka, 8.3.2021 do 14. ure, oziroma do zasedbe mest.

Vljudno vabljeni!