VARSTVO PRI DELU – USPOSABLJANJE IN IZPIT

20. aprila 2017

Datum: 20.04.2017
Čas: 17:00 - 18:30

Lokacija:
OOZ Celje

Kategorije: Ni kategorije

VARSTVO PRI DELU – USPOSABLJANJE IN IZPIT

v četrtek, 20.4.2017, ob 17.00 na OOZ Celje

Predavateljica Simona Karo Gajšek, dipl.san.inž. , KOVA d.o.o.  vam bo predstavila:

  • novosti Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS št. 43/2011)
  • organizacija varnosti in zdravja pri delu, naloge in odgovornosti zaposlenih na področju zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu
  • civilno pravna odgovornost in kazenska odgovornost odgovornih oseb delodajalca
  • nevarnosti, tveganja in varnosti ukrepi za zagotavljanje varnega in zdravega delovnega okolja
  • obravnava nezgod pri delu, odškodninski in regresni zahtevki.

Predvideno trajanje: 3 ure. Po izvedenem teoretičnem usposabljanju bodo udeleženci opravili teoretični preizkus znanja (testi). Preizkus praktičnega usposabljanja se izvaja na delovnih mestih na podlagi dodatnega dogovora (člani lahko koristite 10 % popust na kartico Mozaik podjetnih). V skladu  z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu v primeru neizvedbe praktičnega usposabljanja opravljen teoretični del ne velja.

Pogoji udeležbe:

  • Cena za teoretično usposabljanje in opravljen izpit 13 € + DDV na udeleženca – velja za člane OOZ Celje s poravnanimi vsemi zapadlimi obveznostmi do zbornice ter pri njih zaposlene delavce
  • Cena za teoretično usposabljanje in opravljen izpit 22 € + DDV na udeleženca – velja za člane OOZ Celje z neporavnanimi obveznostmi do zbornice ter pri njih zaposlene delavce ter za vse druge udeležence, ki niso člani OOZ Celje
  • Pri prijavi obvezno navedite številko kartice Mozaik podjetnih ali pa jo prinesite s sabo na seminar
  • Stroške udeležbe poravnate izvajalcu usposabljanja na osnovi izdanega računa

Razliko do polne cene za člane s poravnanimi vsemi zapadlimi obveznostmi do zbornice krije OOZ Celje.


PRIJAVI SE!

NAZIV IZOBRAŽEVANJA: VARSTVO PRI DELU – USPOSABLJANJE IN IZPIT

PODATKI O PLAČNIKU:

:

:

:

:

:

:

:   DA   NE

:

:   Do 5 let   5 let in več

PODATKI O UDELEŽENCIH:

:

:

Do 30 let   30 let in več

Za prijavo večjega števila udeležencev, vpišite imena in priimke ter starost v spodnje polje: