ZAGOTAVLJANJE DOSTOJNEGA DELA ZAPOSLENIH, ZLASTI VARNEGA IN ZDRAVEGA DELOVNEGA OKOLJA, Z NAMENOM PREPREČEVANJA DELOVNIH SPOROV

26. novembra 2019

Datum: 26.11.2019
Čas: 10:00 - 13:00

Lokacija:
OOZ Celje

Kategorije:

VABILO na delavnico

 ZAGOTAVLJANJE DOSTOJNEGA DELA ZAPOSLENIH, ZLASTI VARNEGA IN ZDRAVEGA DELOVNEGA OKOLJA, Z NAMENOM PREPREČEVANJA DELOVNIH SPOROV

 v torek, 26.11.2019, od 10.00 – 13.00

v dvorani OOZ Celje, Cesta na Ostrožno 4, Celje

 • Informacije o delavnici:

Inšpektorat RS za delo (IRSD) je v februarju 2017 začel z izvajanjem šestletnega projekta z namenom okrepitve svetovalne in preventivne vloge IRSD. Cilj projekta je med drugim tudi ozavestiti delodajalce o zagotavljanju dostojnih pogojev za varno in zdravo delovno okolje, z namenom preprečevanja delovnih sporov. V ta namen organiziramo brezplačne delavnice za delodajalce, kjer se lahko seznanite z dejanskimi obveznostmi na tem področju.

 •  Program delavnice:
  • Uvodni pozdrav in predstavitev projekta
  • Nezgode pri delu – zakaj tvegamo? Izvajalec: Mag. Mladen Markota,  dr.med., IRSD
  • razlogi za nastanek nezgod pri delu, prepoznavanje koristi glede na vložek, prijava poškodb pri delu
  • Izjava o varnosti z oceno tveganja, njena vsebina in izdelava  Izvajalec: Roman Lubec, univ.dipl.inž.str., IRSD
  • ocenjevanje tveganj, zagotavljanje varnega delovnega okolja, dejanske obveznosti delodajalcev glede usposabljanja delavcev in osebne varovalne opreme.

 Udeležba na delavnici je brezplačna za vse udeležence.


PRIJAVI SE!

NAZIV IZOBRAŽEVANJA: ZAGOTAVLJANJE DOSTOJNEGA DELA ZAPOSLENIH, ZLASTI VARNEGA IN ZDRAVEGA DELOVNEGA OKOLJA, Z NAMENOM PREPREČEVANJA DELOVNIH SPOROV

PODATKI O PLAČNIKU:

:

:

:

:

:

:

:   DA   NE

:

:   Do 5 let   5 let in več

PODATKI O UDELEŽENCIH:

:

:

Do 30 let   30 let in več

Za prijavo večjega števila udeležencev, vpišite imena in priimke ter starost v spodnje polje: