ZEMLJIŠKA KNJIGA V TEORIJI IN PRAKSI, 01. 04. 2022

1. aprila 2022

Datum: 01.04.2022
Čas: 9:00 - 11:15

Kategorije:

Vabimo Vas na 

brezplačno spletno podjetniško delavnico z naslovom

ZEMLJIŠKA KNJIGA V TEORIJI IN PRAKSI

v petek, 01.04.2022, od 9.00 – 11.15 ure

Poznavanje osnov zemljiške knjige in zemljiškoknjižnega prava je pomembno tako v poslovnem, kakor tudi osebnem življenju. Zemljiška knjiga je temeljna pravna evidenca o stvarnih in obligacijskih pravicah na nepremičninah ter pravnih dejstvih v zvezi z nepremičninami in je zelo pomembna za trg nepremičnin. Trg nepremičnin niso le nakupi in prodaje nepremičnin, sem sodijo tudi oddaje in najemi, zakupi….. Vsekakor pa je zelo pomembno, da ne glede na trg nepremičnin skrbimo za vsakokratno zemljiškoknjižno stanje svojih lastnih nepremičnin ter ga vsaj enkrat v obdobju treh let preverimo. Na delavnici boste spoznali osnovne pojme v zvezi z zemljiško knjigo in ZK pravom, naučili se boste vstopiti v elektronski portal zemljiške knjige, si pridobiti zemljiškoknjižni izpisek in ga tudi prebrati.

Vsebina:

  • kratek opis zemljiške knjige skozi čas, pojem in pomen zemljiške knjige
  • Zakon o zemljiški knjigi – temeljna določila, pomembna za osnovno razumevanje zemljiške knjige
  • zemljiškoknjižni izpisek, kaj je, kako ga pridobimo, kaj nam pove
  • praktični primeri (branje zemljiškoknjižnega izpiska in kako ter kje urejamo zemljiškoknjižno stanje, vaša vprašanja)

Izvajalka: Urška Pečnik, univ.dipl.prav., ima več kot 15 let delovnih izkušenj kot pravnica v treh slovenskih bankah, od leta 2021 imetnica licence za posredovanje v prometu z nepremičninami in samostojna podjetnica – Pravno in poslovno svetovanje ter posredovanje v prometu z nepremičninami Legalis, Urška Pečnik s.p., Hofbauerjeva ul. 22, Mozirje.

Delavnica v trajanju 3 šolskih ur je za vse udeležence brezplačna.  Število udeležencev je omejeno.

 

POMEMBNO:

– zaradi lažjega dela priporočamo uporabo osebnega računalnika z dostopom do spleta ter možnostmi interakcije (kamera, mikrofon)

– vsa nadaljnja navodila glede dostopa oz. povezavo do spletne delavnice boste prejeli na elektronski naslov, ki ga boste navedli pri prijavi. Delavnici se pridružite 10 minut pred pričetkom.

 

Prijave zbiramo do vključno srede, 30.03.2022 do 13.00, preko spletne povezave: https://forms.gle/CaBvGKfboD5cPVUG8

Vljudno vabljeni!