»PODPORNO OKOLJE 2023« – PRVI SKLOP ZA SAVINJSKO REGIJO


Razpis: Javni razpis za zagotavljanje celovitih storitev za potencialne podjetnike in podjetja preko podpornih institucij za leto 2023

Namen javnega razpisa je zagotavljanje podpornega okolja, ki bo na celotnem ozemlju RS zagotavljal brezplačne in na regijskem oz. nacionalnem nivoju dostopne podporne storitve za ciljne skupine uporabnikov po tem javnem razpisu.

Storitve podpornega okolja bodo prispevale:

 • h krepitvi podjetniškega potenciala,
 • k pospeševanju ustanavljanja novih podjetij,
 • k povečevanju števila novoustanovljenih podjetij, predvsem tistih, ki dosegajo višjo dodano vrednost v primerjavi s slovenskim povprečjem,
 • k povečevanju stopnje preživetja novoustanovljenih podjetij,
 • k premagovanju ovir na podjetniški poti.

Cilji javnega razpisa so:

 • povečanje informiranosti in znanja za reševanje izzivov na podjetniški poti v vseh fazah podjetniškega ciklusa,
 • povečanje zgodnje podjetniške aktivnosti in
 • prispevati k večjemu nastajanju, izboljšanju, rasti in razvoju podjetij.

Ciljne skupine uporabnikov podpornih storitev za prvi sklop:

– potencialni podjetniki (posamezniki s podjetniško idejo),

– MSP v vseh fazah razvoja.

Predmet javnega razpisa

je financiranje izvajanja storitev in aktivnosti, ki so brezplačne za navedene ciljne skupine, preko izbranih podpornih institucij podjetniškega in inovativnega podpornega okolja (SPOT Svetovanje, inkubatorjev in start-up konzorcija).

Storitve prvega sklopa:

 1. PROMOCIJA PODJETNIŠKE KULTURE
 • 1 a Informiranje in promocija potencialnih podjetnikov ter delujočih podjetij o priložnostih, zahtevah in drugih koristnih informacijah za podjetnike ter priprava strokovnih člankov
 • 1 b Dogodki SPOT Svetovanje:  izvajanje dogodkov za potencialne podjetnike in podjetnike z namenom spodbujanje podjetniške kulture in povečanja podjetniške dejavnosti.
 1. IZVAJANJE CELOVITIH PODPORNIH STORITEV
 • 2 a Osnovno SPOT svetovanje: osnovna svetovanja s področja opravljanja dejavnosti, registracije, pravnih oblik podjetja, zaposlovanja, pomoči države za podjetništvo in ostalih področij, ki vplivajo na razvoj podjetniške kulture v regiji. Ob tem lahko opravite tudi postopke e-SPOT.
 • 2 b Usposabljanja SPOT Svetovanje: izvedba usposabljanja ABC podjetništva in drugih podjetniških usposabljanj 
 • 2 c Usposabljanja in dogodki na Podjetniških inkubatorjih: izvedba usposabljanja ABC plus podjetništva in drugih podjetniških usposabljanj
 • 2 d Podjetniško mentoriranje: mentoriranje vključuje presojo poslovne ideje, vodenje potencialnega podjetnika ali MSP skozi poslovne in druge potrebne procese za razvoj podjetniške deje ali razvoj podjetja, identifikacijo potencialnih podjetnikov oz. MSP z visoko inovativnimi idejami s potencialom globalne rasti.
 1. DRUGE AKTIVNOSTI
 • Usposabljanja SPOT svetovalcev in podjetniških mentorjev
 • Srečanje regionalnega podpornega okolja
 • Identificiranje administrativnih ovir

Obdobje izvajanja: 1.1.2023 do 31.10.2023

Vrednost javnega razpisa: 3.000.000 €. Savinjska regija je upravičena do 301.700 €.

Partnerji v projektu:

 • Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje – sedež SPOT svetovanje Savinjska
 • Šolski center Slovenske Konjice-Zreče
 • Območna obrtno-podjetniška zbornica – Zbornica zasebnega gospodarstva Žalec
 • Razvojna agencija Savinja, Žalec
 • Razvojna agencija Sotla, Šmarje pri Jelšah
 • Savinjsko šaleška območna razvojna agencija d.o.o., Nazarje
 • Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica, Velenje
 • Inkubator Savinjske regije, d.o.o., Celje
 • SAŠA inkubator d.o.o. Velenje
 • Mrežni podjetniški inkubator Vrelec d.o.o. Rogaška Slatina

Uradne ure: sedež SPOT svetovanje Savinjska – OOZ Celje, Cesta na Ostrožno 4, Celje: ob ponedeljkih, torkih in petkih med 10.00 in 14.00 uro ter ob sredah med 13.00 in 17.00 uro.

Povezava: https://www.eu-skladi.si/

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.