Izterjava denarnih terjatev

IZTERJAVA DENARNIH TERJATEV – ADMINISTRATIVNA POMOČ PRI PRIPRAVI PREDLOGA ZA E-IZVRŠBO

Imate dolžnike? Niste dovolj seznanjeni s postopki izvršbe in nimate dovolj časa, da bi se sami ukvarjali z administracijo v zvezi z elektronskim predlogom za e-izvršbo na podlagi verodostojne listine? Lahko se obrnete na nas za strokovno pomoč.

Cene storitve:

  • brezplačno za člane zbornice, ki imajo poravnane vse zapadle finančne obveznosti do zbornice,
  • 20 € + DDV za člane zbornice, ki nimajo redno poravnanih vseh zapadlih finančnih obveznosti do zbornice,
  • 40 € + DDV za nečlane zbornice.

Cena storitve vključuje svetovanje in administrativno pomoč pri pripravi dokumentacije za vložitev predloga e-izvršbe zoper enega dolžnika. Prosimo, da se za rezervacijo termina predhodno najavite po telefonu 031 315 400 (Martina Rečnik) ter s sabo prinesete vso potrebno dokumentacijo (izdane račune, dobavnice, pogodbe ipd.).