Oglaševanje

Objave v mesečnem glasilu zbornice

Velikost objave

Cena v € – nečlani

Cena v €  – člani (50 % popust)

A4 stran (zunanja)

250,00

125,00

A 4 stran

180,00

90,00

½ A 4 strani

110,00

55,00

1/3  A 4 strani

72,00

36,00

¼ A 4 strani

50,00

25,00

Kratek oglas

20,00

10,00

Cene so v EUR brez DDV.