Specialistično svetovanje

SPECIALISTIČNO INDIVIDUALNO SVETOVANJE ZA ČLANE

Že vrsto let  se na OOZ Celje izvaja individualno svetovanje članom, ki ga izvajata specialista iz davčnega in pravnega področja.

  • DAVČNO SVETOVANJE izvaja davčna svetovalka Dunja Verbajs, univ.dipl.ekon. Prosimo, da ob telefonski rezervaciji termina na kratko obrazložite problem oz. vprašanje ter da na svetovanje prinesete dokumentacijo.
  • PRAVNO SVETOVANJE IN SVETOVANJE S PODROČJA DELOVNIH RAZMERIJ izvaja odvetnik Marko Meznarič. Okvirni termin pravnega svetovanja je ob četrtkih ob 13. uri, vendar se je potrebno za vsak posamezni termin predhodno dogovoriti.

Prosimo, da se za posamezno vrsto svetovanja predhodno naročite po telefonu. Če se član na dogovorjeni termin kljub predhodnemu dogovoru svetovanja ne bo udeležil in o tem vsaj 1 dan pred dogovorjenim terminom obvestil strokovno službo zbornice, mu bomo zaračunali stroške svetovalca.

Na osnovi sklepa Upravnega odbora OOZ Celje lahko člani zbornice, ki imajo poravnane vse zapadle finančne obveznosti do zbornice, v letu 2014 brezplačno koristijo skupno 2 uri specialističnega svetovanja zgoraj navedenih svetovalcev. Ko član izkoristi to ugodnost, nadaljnje storitve specialističnega svetovanja plača sam. Ne pozabite – pri koriščenju storitev svetovanja se je potrebno identificirati s kartico Mozaik podjetnih.