Splošno svetovanje

Brezplačno osnovno svetovanje za člane izvajamo na OOZ Celje ali preko svetovalcev specialistov na Svetovalnem centru OZS.

Mestna občina Celje ter občine Dobrna, Vojnik in Štore v okviru projekta promocije podjetništva sofinancirajo storitve osnovnega svetovanja in informiranja. Storitve lahko na OOZ Celje brezplačno koristijo:

  • fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče na področju MO Celje ter občin Dobrna, Vojnik in Štore
  • gospodarski subjekti, ki imajo sedež na področju MO Celje ter občin Dobrna, Vojnik in Štore.

 

Prosimo, da za termin svetovanja pokličete na zbornico.