Projekt v sodelovanju s CPI

Informiranje in svetovanje v poklicnem izobraževanju – promocija poklicev in kariernih poti

Pri prijavi na projekt Evropskega socialnega sklada v sodelovanju s Centrom RS za poklicno izobraževanje smo bili uspešni   zaradi odličnih referenc pri izvajanju projektov promocije poklicev in UPI krožkov v preteklih letih. V okviru projekta smo od septembra 2013 do junija 2014 izvedli skupno 25 dogodkov promocije poklicev na področju celotne Slovenije v 6 regijah. Aktivnosti projekta obsegajo:

  • preučitev stanja v slovenskih regijah, pridobitev in obdelavo statističnih podatkov ZRSZ glede trga dela v Sloveniji in posameznih regijah
  • odločitev za promocijo deficitarnih poklicev v posameznih regijah glede na pridobljene podatke
  • navezavo kontaktov in animacijo šol za vključitev v projekt
  • promocijo projekta preko spleta, MSP, vabil, oglasnih desk in šolskega radia…
  • pripravo vabil, predstavitev, gradiv, anket, popisnih list
  • animacijo potencialnih gostov okroglih miz (podjetij in posameznikov),
  • organizacijo, koordinacijo, vodenje, izvedbo in evalvacijo…

Oblike dogodkov za osnovnošolce so seminarji z delavnicami in okrogle mize za osnovnošolce in starše.