SPIRIT

Projekt v okviru operativnega programa Slovenija – Hrvaška 2007 – 2013

V aprilu 2012 smo skupaj s partnerji oddali prijavo na projekt v okviru Sklada za regionalni razvoj, Evropskega teritorialnega sodelovanja z naslovom Šole in podporne institucije za razvoj malih in srednjih podjetij in obrtnikov ter prenos inovacij in znanja z delovnim naslovom SPIRIT. Partnerji v projektu so AZRA – Agencija za razvoj Varaždinske županije, Razvojna agencija Sotla, Srednja strokovna škola Varaždin, Šolski center Celje in  OOZ Celje. Namen projekta je spodbuditi razvoj malih in srednjih podjetij ter obrtnikov s poudarkom na inovacijah in prenosu znanja ter povečanju konkurenčnosti na trgu. Dijaki bodo pridobili znanja, informacije in bodo usposobljeni za vzpostavitev novih malih in srednjih podjetij, tekmovali bodo na trgu dela kot zaposleni in razvijali svoje inovativne ideje. Izvajanje projekta se je pričelo v decembru 2013, zaključen pa bo v marcu 2015.

 

NOVINARSKA IN ZAKLJUČNA KONFERENCA PROJEKTA »SPIRIT«

V četrtek, 11.6.2015, je bila uspešno izvedena novinarska in zaključna konferenca mednarodnega projekta SPIRIT, v katerem je sodelovalo 5 partnerjev iz Slovenije in Hrvaške. Dvorano Območne obrtno-podjetniške zbornice je napolnilo preko 70 udeležencev, ki so jih v uvodu nagovorili predsednik OOZ Celje g. Miran Gracer, podžupanja Mestne občine Celje mag. Darja Turk, direktor razvojne agencije AZRA iz Varaždina g. Nikola Kučiš in predstavnik Varaždinske županije mag. Miroslav Huđek. Prav vsi so izrazili zadovoljstvo glede čezmejnega sodelovanja v skupnem prostoru. Vodja projekta ga. Petra Pokec je predstavila projekt SPIRIT – Šole in podporne institucije za razvoj malih in srednjih podjetij in  obrtnikov ter prenos znanja in inovacij. Projekt je trajal 18 mesecev in se je izvajal na obeh straneh meje s ciljem izboljšanja konkurenčnosti MSP in obrti na čezmejnem področju, izvajanja skupnih aktivnosti za prilagoditev programov poklicnega izobraževanja, pridobivanjem informacijo kariernih priložnostih in ustvarjanjem podpornega okolja.

Na konferenci, ki jo je moderirala mag. Tatjana Štinek so o svojih vtisih spregovorili tudi vanj vključeni. G. Kristijan Petek, mednarodno uveljavljeni podjetnik in lastnik družbe KSHF je spregovoril o možnostih in priložnostih za mlade. Profesorica ga. Suzana Kutjak-Mravlinčić iz Srednje strukovne škole Varaždin je spregovorila o mentorstvu na hrvaški strani, profesor g. Matjaž Cizej iz šolskega Centra Celje pa o tem, kako so na slovenski strani izvedli train-the-trainer program in o tem, kako so podjetniške kompetence vključili v vzgojno izobraževalni proces. Matic Majer dijak 3. letnika Srednje šole za strojništvo, mehatroniko in medije iz ŠC Celje se je zahvalil za priložnost sodelovanja v projektu,  v katerem je izvedel veliko koristnega na temo  inovativnosti, podjetnosti in kariernih možnosti.  V projektu so sodelovali tudi zunanji strokovnjaki, zato je ena izmed njih ga. Alenka Vodončnik spregovorila o potrebah podjetnikov in potencialnih podjetnikov na obeh straneh meje.

Glede na to, da so partnerji OOZ Celje, RA Sotla, SSŠ Varaždin, Azra Varaždin in ŠC Celje vključeni v projekt  spoznali, da bo potrebno za izboljšanje konkurenčnosti malih, srednjih podjetij in obrti v prihodnosti izvajati še več aktivnosti v čezmejnem prostoru, so na konferenci slavnostno podpisali sporazum o sodelovanju tudi v prihodnje.

Podžupanja Mestne občine Celje mag. Darja Turk: » Mestna občina Celje na več ravneh spodbuja podjetništvo in vsekakor podpira tudi projekte, kakršen je SPIRIT. Ideja projekta se mi zdi odlična,

saj sta povezovanje in sodelovanje v kombinaciji s prilagajanjem trgu ključ do uspeha.

Odlično sodelujemo z Območno obrtno-podjetniško zbornico, ki je zelo aktivna in nudi odlično podporo svojim članom.«

Predsednik OOZ Celje g. Miran Gracer:« Prvič sodelujemo v mednarodnem projektu s Hrvaško in  pokazalo se je , da je bilo za projekt veliko zanimanje, še posebej med mladimi potencialnimi obrtniki in podjetniki. Rezultati pa bodo vidni na dolgi rok. «

Lastnik in direktor podjetja KSFH d.o.o., predsednik sekcije frizerjev OOZ Celje  g. Kristijan Petek: »Projekt SPIRIT že nosi pozitivno ime. Je duh za vzpodbudo mladim!«