Izbira poklica – izziv za prihodnost

Mestna občina Celje ter občine Dobrna, Vojnik in Štore podpirajo izvajanje razvojnega projekta z nazivom Izbira poklica izziv za prihodnost – promocija podjetništva in podjetniške miselnosti med mladostniki, ki vključuje promocijo poklicev .

Že od leta 2008 teče projekt promocije poklicev, zlasti tistih, ki jih v obrti in podjetništvu primanjkuje, za vpis v šole, ki za te poklice izobražujejo, pa ni velikega interesa. Aktivnosti projekta izvajamo na osnovnih šolah v Mestni občini Celje ter v občinah Dobrna, Vojnik in Štore – to je v občinah, ki so izkazale interes in tudi finančno podprle izvajanje projekta, saj se zavedajo, da so usposobljeni kadri pogoj za rast in razvoj tako lokalnega kot nacionalnega gospodarstva. Poudarek celotnega projekta je, da izbira poklica ni samo izbira načina dela, ampak predvsem tudi načina življenja. To je zahtevna odločitev za posameznika, ki vpliva tudi na stanje na trgu dela, kjer presežki vodijo v nezaposlenost, kar pa je splošen družbeni problem. Posameznik si mora pridobiti informacije, ki jih je mnogo na razpolago in predvsem razmisliti o samem sebi ter se zavedati, da mu nobena pot v prihodnosti ni zaprta. Osnovnošolcem in njihovim staršem predstavimo pomembnost pridobivanja informacij, ki jim bodo koristile pri odločitvi za nadaljnje šolanje, delo in zaposlitev.  Namen projekta je naslednji:

  • spodbuditi podjetniško razmišljanje med mladimi ter predstaviti obrt in podjetništvo kot način življenja
  • razvoj podjetniške in ustvarjalne miselnosti z ustvarjalnimi delavnicami
  • seznanitev z deficitarnimi in obetavnimi poklici s predstavitvami podjetništva in poklicev, ogledi dobrih praks s sodelovanjem uspešnih podjetnikov in obrtnikov iz lokalnega okolja.

Pri izvedbi dogodkov v obliki okroglih miz za osmošolce in njihove starše sodelujejo tudi naši člani, obrtniki in podjetniki, ki predstavijo svoje poklice, potrebna znanja in veščine, prednosti, slabosti, karierne poti, izzive, možnosti zaposlitve in še marsikaj zanimivega. Promocija poklicev je po našem mnenju in mnenju sodelujočih šol projekt, katerega osnovnošolci ne bi smeli biti deležni le nekajkrat v življenju, ampak bi bila na tem področju potrebna kontinuiteta seznanjanja otrok in mladostnikov s poklici, načinom dela in življenja. Vse to pa bi bilo potrebno integrirati v redni šolski program z razporeditvijo določenega števila ur preko celotnega obdobja šolanja kot samostojen predmet.