Spodbujanje podjetništva

Mestna občina Celje ter občine Dobrna, Vojnik in Štore podpirajo izvajanje razvojnega projekta z nazivom Razvoj podjetniškega okolja in podjetniške miselnosti za mikro, mala in srednje velika podjetja, potencialne podjetnike in brezposelne osebe.

Izvajanje projekta vključuje  naslednje aktivnosti:

 • pridobivanje ključnih informacij, uporabnih za vse ciljne skupine naročnika na ključnih področjih poslovanja podjetij in podjetnikov ter potencialnih podjetnikov in brezposelnih oseb, ki se odločajo za samostojno podjetniško pot
 • promoviranje podjetništva in podjetniške miselnosti med vsemi ciljnimi skupinami projekta
 • spodbujanje timskega dela v povezavi s podjetništvom, razvoj inovativnega mišljenja, uporaba spletnih orodij za pridobivanje informacij in njihova uporaba…
 • redno desiminiranje informacijskih paketov do uporabnikov z uporabo različnih orodij (e-pošta, klasična pošta, splet…)
 • izvajanje informativno-promocijskih delavnic
 • svetovanje in informiranje povezano z zagonom, poslovanjem in razvojem podjetij ter svetovanje in informiranje potencialnih podjetnikov in brezposelnih oseb
 • promocija projekta preko medijev, elektronskih biltenov, oglasnih desk…
 • merjenje zadovoljstva in mnenj uporabnikov
 • evidentiranje administrativnih ovir pri poslovanju podjetij
 • identifikacija potreb med uporabniki podpornih storitev za nadgradnjo podpornih storitev
 • spremljanje učinkov podpornih storitev na sedežih podjetij oziroma samostojnih podjetnikov
 • organizacija, koordinacija, vodenje, izvedba in evalvacija.