Ustvarjalni, podjetni in inovativni učenci

Mestna občina Celje je omogočila izvajanje razvojnega projekta z nazivom  Ustvarjalni, podjetni in inovativni učenci. Vključeni osnovnošolci in njihovi mentorji z navdušenjem izvajajo vsebine modulov, ki jih krožek zajema.

Projekt sofinancira Mestna občina Celje z namenom, da bi osnovnošolci pridobili še dodatna in poglobljena znanja in veščine na  področjih ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti ter spoznali in se z delom učili v celotnem procesu od zbiranja idej do njihove realizacije. Izvajanje krožka obsega 5 modulov, katerih osnovni cilji so:

1.            Razvijati osebnostne kompetence potrebne za realizacijo idej.

2.            Razvijati znanja in veščine, povezane z ustvarjalno-inovacijskim procesom reševanja osebnih,

domačih, šolskih, okoljskih, družbenih in v prihodnosti poslovnih izzivov.

3.            Pridobiti izkušnje pri razvoju novih rešitev.

4.            Spoznati različne poklice ter karierne poti in gospodarstvo v lokalnem okolju.

5.            Spoznati in osvojiti znanja in veščine v celotnem procesu od ideje do njene realizacije s

pomočjo projektnega dela.

V projektu sodelujejo  poleg šolskih in zunanjih mentorjev tudi podjetniki in obrtniki, člani OOZ Celje s predstavitvijo svojih kariernih poti, ki praktično prikazujejo izvajanje svoje dejavnosti in poklica.

Izvajanje tega projekta podpira doseganje specifičnega cilja 4. Zagotovitev stimulativnega poslovnega okolja iz sprejete Strategije razvoja gospodarstva na področju MOC 2014-2020.