VEM točka – storitve Vse na Enem Mestu

Logo_EKP_sklad_za_regionalni_razvoj_SLO_slogan

 MGRT_slo

spirit_logo_slo_pos_rgb

 

IZVAJANJE CELOVITIH PODPORNIH STORITEV V OKVIRU VSTOPNIH TOČK VEM V LETU 2016 in 2017

OOZ Celje je ena izmed vstopnih točk VEM, ki deluje v okviru mreže VEM točk Javne agencije SPIRIT Slovenije. Pokriva območje Mestne občine Celje ter občin Dobrna, Vojnik in Štore.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

V okviru VEM točke nudimo kakovostne, brezplačne in celovite podporne storitve za spodbujanje podjetništva. Storitve zajemajo: storitve informiranja in osnovnega svetovanja, povezanega z nastajanjem, zagonom, rastjo in razvojem podjetja, izvajanje informativno-promocijskih in tematskih delavnic ter izvajanje postopkov registracije, statusnih sprememb ali izbrisa podjetij ter ostalih postopkov v skladu s predpisi, ki urejajo sodni register.

 Storitve točke VEM so brezplačne!

 Namen projekta

je zagotoviti kakovostne, brezplačne celovite podporne storitve VEM za spodbujanje podjetništva (v nadaljevanju storitve) za celotno območje Republike Slovenije. Storitve VEM tako zajemajo storitve informiranja in osnovnega svetovanja, povezanega z nastajanjem, zagonom, rastjo in razvojem podjetja, izvajanje informativno-promocijskih in tematskih delavnic ter izvajanje postopkov registracije, statusnih sprememb ali izbrisa podjetij ter ostalih postopkov v skladu s predpisi, ki urejajo sodni register.

 Ciljna skupina

kateri so namenjene storitve vstopnih točk VEM, ki so predmet financiranja v okviru tega projekta, so potencialni podjetniki in MSP.

 Cilj projekta

je povečanje informiranosti in znanja za premagovanje ovir na podjetniški poti v vseh fazah podjetniškega ciklusa, pa tudi povečanje zgodnje podjetniške aktivnosti, merljive po TEA indeksu, kar bo prispevalo k večjemu nastajanju in izboljšanem delovanju podjetij.

Neposredni rezultati projekta bodo:

– izvedena osnovna svetovanja ciljni skupini razpisa
– izvedene informativno-promocijske in tematske delavnice na temo podjetništva
– izvedeni postopki e-VEM za podjetja v skladu z 1.b členom veljavnega Zakona o sodnem registru.

 Finančna podpora:

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru 3. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020 »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«, prednostne naložbe 3.1. »Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«, specifični cilj 3.1.1: »Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem zagonskih start-up podjetij«.

Obdobje trajanja projekta:

Od 1.7.2016 do 31.7.2017

 Partnerji v projektu:

Šolski center Slovenske Konjice-Zreče, Razvojna agencija Savinja, Razvojna agencija Sotla, Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje, Razvojna agencija Savinja, Savinjsko-Šaleška Območna razvojna agencija d.o.o.