OOZ Celje

27. septembra 2014
 • brezplačno osnovno podjetniško svetovanje
 • brezplačni seminarji, delavnice, tečaji
 • nižja cena vseh izobraževanj za člane (popust od 30 % do 70 %)
 • brezplačen najem dvorane za posamezne dogodke
 • brezplačno mesečno glasilo Informacije
 • 50 % popust pri oglaševanju v glasilu Informacije
 • izterjava denarnih terjatev – administrativna pomoč pri pripravi predlogov za izvršbo
 • sofinanciranje strokovnih izobraževanj in strokovnih ekskurzij za člane sekcij
 • brezplačna promocija članov v prostorih zbornice (promocijski material – letaki, prospekti ipd.)
 • kritje stroškov najema razstavnega prostora (osnovna ureditev) za skupinski nastop članov na MOS v primeru zadostno izraženega interesa
 • sofinanciranje udeležbe na družabnih srečanjih