Izzivi mladim

4. februarja 2016

V januarju se je OOZ Celje vključila v projekt Javne agencije SPIRIT Izzivi mladim, ki ima namen, spodbuditi povezovanje podjetij in mladih za pridobivanje znanja in izkušnje inoviranja poslovnih procesov pod strokovnim mentorstvom, olajšati dostop so vodstev ambicioznih podjetij in omogočiti mreženja. Na povabilo so se odzvali 4 člani OOZ Celje: Grafika Gracer d.o.o., Alenka Vodončnik s.p., Kova d.o.o. in Seba d.o.o. Podjetja so zastavila izzive, mladi pa so se prijavili v reševanje posameznih primerov.

Franci Meža, Seba d.o.o.: » Za izziv našega podjetja so se odločili trije študentje. Projekt je nek poskus zbliževanja gospodarstva in izobraževalne sfere. Ga bo pa še potrebno dodelati v smislu aplikativnosti.«