Tradicionalno srečanje sekcije lesnih strok septembe r2016

25. oktobra 2016

Sekcija lesnih strok je tudi to leto pripravila že tradicionalno strokovno srečanje članov, ki je potekalo  v petek 30. septembra 2016, z uradnim pričetkom ob 12 uri, na lokaciji Ribnik pri Lisjaku, Miklavž pri Taboru 12, 3304 Tabor.

leasrji4

 

LESARJI

Za letošnje srečanje je bilo  pripravljenih nekaj zanimivih predavanj, med drugim »Vse, kar mora ne pravnik vedeti o sklepanju pogodb«.

Na strokovnem srečanju so tudi  na praktičen način pogledali pravne institute obligacijskega prava, ki bi jih moral poznati vsak, ki sklepa posle v lesarski stroki.

lesarji 3

V letošnjem letu je bil sprejet nov Pravilnik o protieksplozijski zaščiti. Na predavanju so bile  predstavljene ključne zakonodajne zahteve s področja protieksplozijske zaščite za lesno panogo.
Glede na potrebe članstva so pripravili Meritve emisij snovi v zrak iz lakirnih naprav v lesarski dejavnosti,  kjer so bile  predstavljene obveznosti s področja varstva okolja, ki veljajo za lakirnice, izvajanja potrebnih meritev (roki in izvajalci) ter vodenja obvezne dokumentacije.
Dandanes so že skoraj vsi prisotni na družbenih omrežjih in poleg klasičnega poslovanja od ust do ust je to najbolj priljubljen medij za pridobivanje novih strank. Zakaj je to pomembno? Ljudje vas vidijo, si vas zapomnijo, zapomnijo si vaše delo in predvsem odzive drugih strank. Vse to lahko dosežete s facebookom! Facebook je močno orodje, s katerim dosežete to, kar želi vsaka stranka – z njo vzpostavite osebni stik, prikažete ji lahko, kaj ste do sedaj že naredili in pa predvsem, stranke, s katerimi ste že sodelovali, vas na tak način lažje priporočajo naprej! Izvedeli boste torej kako lahko dobro unovčite pol ure svojega časa na dan, da pripeljete nove stranke k vam.

Udeležba na strokovnem srečanju so omogočili sponzorji: 

 • AVTO TRIGLAV d.o.o. Ljubljana
 • BUREAU VERITAS d.o.o.
 • Grafični studio Visart d.o.o.
 • DO-RAL d.o.o.
 • HELIOS, Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo, d.o.o.
 • IVD Maribor
 • JELES d.o.o.
 • LESOPRODUKT trgovsko in posredniško podjetje d.o.o.
 • LESTUR d.o.o. – kljuke Tupai
 • ROAL BIRO d.o.o.
 • ROTHOBLASS srl.
 • Rujz design d.o.o.
 • SPEKTER d.o.o.
 • Starman d.o.o.