Opozorilo: ne nasedajte sumljivim ponudbam

18. novembra 2016

REPUBLIKA SLOVENIJA

Ministrstvo za finance

FINANČNA uprava Republike Slovenije

Generalni finančni urad

Šmartinska cesta 55, p.p. 631, 1001 Ljubljana

T: 01 478 27 87; F: 01 478 39 00

E: mediji.fu@gov.si; www.fu.gov.si

 

 

Datum: 8. november 2016                                                        SPOROČILO ZA JAVNOST

 

Opozorilo: ne nasedajte sumljivim ponudbam

 Finančna uprava RS je v zadnjih dneh zaznala kar dva poskusa goljufive poslovne prakse. Najprej sumljive pisne ponudbe slovenskega podjetja, ki davčnim dolžnikom pošilja zavajajoče ponudbe za razrešitev njihove situacije ter novo obliko sumljivih telefonskih klicev, v katerih se osebe lažno predstavljajo za uradne uslužbence Finančne uprave RS in obljubljajo visoke denarne zneske proti vnaprejšnjemu plačilu na roke.

 Sumljive pisne ponudbe

Podjetje iz Ljubljane ponudbe davčnim dolžnikom, ki so javno objavljeni na straneh Finančne uprave RS, pošilja po pošti in za vnaprejšnje plačilo 100 evrov obljublja ustavitev izvršbe (ponudbo prilagamo). Opozarjamo, da gre za zavajajočo ponudbo in pozivamo davčne zavezance k previdnosti.

V tej ponudbi jim družba namreč ponuja pripravo ugovora zoper upnika Republiko Slovenijo in nadalje navaja, da država naj ne bi mogla biti upnik na podlagi zakona. Obljublja, da ugovor lahko napišejo tudi, če je sicer rok za ugovor že potekel. Finančna uprava RS ob tem poudarja in opozarja zavezance, da v skladu z določbami Zakona o davčnem postopku velja, da vložena pritožba zoper sklep o izvršbi, ne zadrži izvršitve. Še posebej to velja v primeru, če je rok za pritožbo že potekel.

Po mnenju Finančne uprave RS gre v primeru ponudb omenjene družbe za zavajanje zavezancev in poskus goljufije. Zato Finančna uprava RS zavezance, ki so prejeli tovrstne ponudbe opozarja, naj bodo zelo previdni in naj ne nasedajo zavajajočim obljubam iz ponudbe.

Sumljivi klici

Hkrati pa smo bili na Finančni upravi RS obveščeni o sumljivih klicih, ki jih prejemajo zavezanci. Klicatelji se predstavljajo kot zaposleni na davčni upravi. Zavezancem za vnaprejšnje plačilo določenega zneska, ki naj bi bil davek, obljubljajo naknadno kar 10 krat večji znesek. Po ta začetni denar pa želijo priti kar k zavezancem domov.

 Gre za eno od oblik telefonskih prevar, kjer goljufi obljubljajo visoke zneske denarja, do katerih naj bi zavezanci prišli le, če vnaprej plačajo določen znesek ali posredujejo svoje bančne podatke.

 Zavezanci naj bodo previdni pri komunikaciji z neznanimi osebami, tudi kadar se izdajajo za uradne osebe in naj ne nasedajo lažnim obljubam o visokih dobičkih.

Finančna uprava RS bo vse omenjene informacije in dokazila posredovala v reševanje in ukrepanje pristojnim organom.

 

Lep pozdrav,                                                                                                    Odnosi z javnostmi

Finančna uprava RS

 

 

 

 

Primer ponudbe