Bronaste ključe OZS in Znak odličnosti v gradbeništvu prejeli člani OOZ Celje

27. februarja 2017

V Zrečah se je odvijalo strokovno srečanje štirih strokovnih sekcij, in sicer: gradbincev, kleparjev krovcev, instalaterjev-energetikov ter slikopleskarjev, fasaderjev in črkoslikarjev. Del srečanja je bil namenjen strokovnim temam posamezne sekcije, večerni program pa je bil obarvan bolj slovesno kot sicer, saj so zbrani obeležili 20-letnice delovanja kar treh sekcij. Pred dvajsetimi leti so bile namreč ustanovljene sekcija gradbincev, sekcija instalaterjev-energetikov in sekcija kleparjev krovcev, saj so obrtniki posameznih dejavnosti ugotovili, da bodo povezani v sekcijo lažje obravnavali strokovne teme in reševali probleme v dejavnosti. Članom vseh treh sekcij je najprej čestital predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije Branko Meh, nato pa so posamezne sekcije podelile priznanja članom za njihov prispevek pri delovanju sekcije.

Tako so Bronaste ključe OZS prejeli naslednji člani OOZ Celje: Franc Meža (sekcija gradbincev), Stane Razgoršek (sekcija instalaterjev-energetikov) in Rudi Rudnik (sekcija kleparjev in krovcev).

Slovesnost so zaokrožili s podelitvijo Znakov odličnosti v gradbeništvu, ki so bili podeljeni podjetjem iz gradbene dejavnosti, ki izpolnjujejo najvišja merila poslovne odličnosti, dosegajo uravnotežene rezultate poslovanja, delujejo družbeno odgovornosti ter stremijo k razvoju in visoki kakovosti izdelkov in storitev. Srebrni znak odličnosti je prejelo tudi podjetje KROV STORITVE d.o.o. iz Celje. (vir: E.Mihelič, OZS)

Zreče-gradbinci

Gradbinci, tretji z leve Franc Meža (Foto: OZS)

Zreče-instalaterji

Instalaterji-energetiki, drugi z desne Stane Razgoršek (Foto: OZS))

Zreče-znaki

Prejemniki znakov odličnosti, tretji z desne predstavnik Krov storitve d.o.o. Celje (foto:OZS)

Zreče-krovci

Kleparji in krovci, drugi z leve Franček Stropnik (Foto:OZS)