OOZ Celje partner v projektu Po kreativni poti do znanja

1. junija 2017

DSC08226

Na zadnji majski dan so na OOZ Celje predstavili prav poseben projekt z delovnim naslovom “Interaktivni multimedijski oglasni panoji – Adin DS: nadgradnja transformacijskega strežnika, gradnikov prikaza in trženja”, ki je nastal s sodelovanjem pedagoških mentorjev doc. dr. Aleša Zamuda in doc. dr. Brigite Gajšek iz Univerze Maribor in študentov dveh fakultet: Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (FERI) ter Fakultete za logistiko (FL) ter dveh delovnih mentorjev: iz Območne obrtno-podjetniške zbornice Celje mag. Tatjana Štinek in podjetja Adin d.o.o. Gregor Pohajač.  Projekt je bil izbran na razpisu “Po kreativni poti do znanja“, ki ga financirajo Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter EU in Evropski socialni sklad.

DSC08229

Predstavitev, ki se je začela s pozdravnim  nagovorom predsednika OOZ Celje Mirana Gracerja, je bila namenjena vsem, ki jih je zanimalo,  kako na sodoben digitalni način informirati, obveščati in sporočati  svojim uporabnikom storitev in izdelkov novosti. Predsednik je na začetku poudaril, da je projekt poseben iz dveh vidikov: zaradi sodobne tehnološke rešitve in zaradi sodelovanja med izobraževalno sfero, podjetjem in zbornico. V nadaljevanju je predstavnik podjetja Adin d.o.o. predstavil izhodišča projekta ter nadgradnjo obstoječih sistemov digitalnega oglaševanja, obveščanja in sporočanja primernega za vse vrste uporabnikov v vseh dejavnostih, tako v podjetjih kot v javni upravi, in omogoča neomejene možnosti uporabe. Po kratki predstavitvi sta delovna mentorja mag. Tatjana Štinek in Gregor Pohajač  podala udeležencem primere dobrih praks s prenosom znanja na področju trženja in tehničnih rešitev.

DSC08222

V sklopu tega projekta so študenti s podporo mentorjev po kreativni poti pridobili nova znanja, razvili  transformacijski strežnik in nove gradnike ter se seznanili s kompetencami za distribucijo in trženje novih inovativnih rešitev v domeni interaktivnega oglaševanja s tehnologijami IKT.

DSC08224

Izvedena rešitev bo uporabna tudi zunaj industrije digitalnega sporočanja za javne zavode in podjetja, sodelujočim in predvsem študentom pa projekt omogoča sodelovanje z delom na  industrijskem projektu, ki ima razvojni in tržni potencial. Korist te tehnološke rešitve digitalnega sporočanja je v poljubnem prikazu, na kateri koli napravi, ki omogoča predvajanje vsaj slik in videa. Z njo lahko prikažemo stalne tipe informacij, kot je vremenska napoved, zaporedje slik ali videa, datum, animacije, grafe in vsebino dokumentov. Omogoča prikaz široke palete vsebin, od dokumentov Excel, PDF, Word, slik, HTML5, besedila, grafov, RSS, animacij in videa.