SPOT SVETOVANJE SAVINJSKA na Območni obrtno-podjetniški zbornici Celje

9. januarja 2018

Originalni članek se nahaja tukaj spotsavinjska

SKM C35318011014430

SPOT SVETOVANJE SAVINJSKA  na Območni obrtno-podjetniški zbornici Celje

DSC_0385

 

S 1.1.2018 se je začelo izvajanje 5 letnega projekta SPOT svetovanje Savinjska, pod okriljem SPIRIT SLOVENIJA, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter EU sklada za regionalni razvoj.  OOZ Celje se je skupaj s partnerji prijavila na Javni razpis za financiranje izvajanja brezplačnih storitev na 12 slovenskih poslovnih točkah  ( v nadaljevanju SPOT regije) in uspela s prijavo. V vsaki statistični regiji na območju Republike Slovenije je financiran en SPOT regije v obdobju od 1.1.2018 do 31.12.2022. V Savinjski regiji je sedež SPOT svetovanje Savinjska na Območni obrtno-podjetniški zbornici Celje.

Med 7 partnerji v projektu sta kar dve območni obrtni zbornici: Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje, Zbornica zasebnega gospodarstva Žalec, Šolski center Slovenske Konjice-Zreče, Razvojna agencija Savinja, Savinjsko šaleška območna razvojna agencija d.o.o., Razvojna agencija Sotla in Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica.

IMG_0474

Miran Gracer, predsednik OOZ Celje: » Vesel sem, da je OOZ Celje skupaj s partnerji, s katerimi je sodelovala že v preteklosti, uspela s prijavo na Javnem razpisu in da je na OOZ Celje sedež SPOT svetovanje savinjska. Tako je  naša zbornica ena izmed dveh zbornic v sistemu OZS, kjer je sedež regijskega SPOT in ena od 12 SPOTov v RS. Ta uspeh potrjuje, da smo že v preteklosti začrtali uspešno in prepoznano pot podpore podjetništvu skupaj z vsem akterji razvoja in podpore gospodarstvu v lokalnem in regionalnem okolju tako s strani vključitve v zbornični sistem kakor tudi z izvajanjem projektov usmerjenih v vsebine aktivnosti, ki jih bomo izvajali skupaj s partnerji naslednjih 5 let. Ekipa svetovalk  na SPOTu pomeni  dodano vrednost za uporabnike naših storitev. Tako, da vabimo vse potencialne podjetnike in že obstoječa podjetja, da nas čim prej obiščejo ali kako drugače navežejo kontakt s našo poslovno točko.«

8 svetovalk SPOT svetovanje Savinjska skrbi za izvajanje naslednjih aktivnosti: informiranje, svetovanje – podjetnikov in potencialnih podjetnikov, animiranje in povezovanje regionalnega okolja, mreženje subjektov podpornega okolja v regiji, promocije in informiranja o podjetništvu, usposabljanja,    delavnice, izmenjava dobrih praks v Sloveniji in tujini, odpiranje poslovnih priložnosti, srečanje podpornega okolja v regiji ter še mnoge druge. V Showroomu regije na sedežu SPOT v prostorih OOZ Celje se bodo predstavljala regijska podjetja.

DSC_0382

Že v prvem tednu januarja so se sestali partnerji projekta in svetovalci na sedežu SPOT svetovanje Savinjska.  Takoj so se začele izvajati delavnice, informiranja in svetovanja ter druge navedene aktivnosti za promocijo podjetniške kulture, izvajanje celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in MSP, povezovanje različnih institucij in vzpostavljanje partnerstev za spodbujanje podjetništva na lokalni in regionalni ravni ter evidentiranje potreb na lokalni in regionalni ravni in poročanje o zaznanih administrativnih ovirah s strani svetovancev pri nastajanju in delovanju  podjetij.

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Celje, 9.1.2018                                                Svetovalka SPOT svetovanje Savinjska: mag. Tatjana Štinek