SPOT SVETOVANJE SAVINJSKA: REGIJSKI DOGODEK SREČANJA IN MREŽENJA PODPORNEGA OKOLJA V SAVINJSKI REGIJI

18. oktobra 2018

4-DSC_0464V četrtek, 18.10.2018, je na OOZ Celje v okviru projekta SPOT svetovanje SAVINJSKA potekalo regijsko srečanje podpornih institucij Savinjske regije, ki je bilo namenjeno krepitvi in nadgradnji njihovega medsebojnega sodelovanja. Udeležence srečanja sta uvodoma pozdravila predsednik OOZ Celje Miran Gracer in predstavnica vodilnega partnerja projekta, direktorica Šolskega centra Slov. Konjice – Zreče,  mag. Jasmina Mihelak Zupančič. Predstavnica MGRT, Javne agencije SPIRIT, Irena Meterc, je predstavila nov nacionalni sistem SPOT (slovenska poslovna točka), ki je bil uveden v začetku leta 2018 in v okviru katerega država poslovnim subjektom zagotavlja brezplačne podporne storitve.

Vladni strateški razvojni projekt v okviru štirih ravni izvajajo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvo za javno upravo in SPIRIT Slovenija, javna agencija. Cilj je vzpostavitev celovitega sistema brezplačnih podpornih storitev države za poslovne subjekte pod enotno znamko. Pod okrilje Slovenske poslovne točke je med drugim prešel tudi dosedanji sistem VEM (točke VEM in portal e-VEM). Projekt SPOT, Slovenska poslovna točka, sofinancirata Republika Slovenija in Evropski sklad za regionalni razvoj v skupni vrednosti 35,8 milijonov evrov.

V petletnem projektu sodeluje 7 partnerjev:

– Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica,

– Šolski center Slovenske Konjice-Zreče,

–  Razvojna agencija Savinja,

–  Savinjsko šaleška območna razvojna agencija d.o.o.,

– Razvojna agencija Sotla,

– Zbornica zasebnega gospodarstva Žalec in

–  Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje, kjer se nahaja sedež ene izmed 12 regijskih točk SPOT Svetovanje v Sloveniji – Podjetniško svetovanje in regionalno povezovanje, SPOT svetovanje SAVINJSKA.

 1-DSC_0453

V prvih devetih mesecih delovanja, smo partnerji projekta v okviru SPOT izvedli naslednje aktivnosti:

•           1344 svetovanj

•           94 animiranj in povezovanj – 570 udeležencev

•           35 delavnic in 11  usposabljanj – 1000 udeležencev

•           4 izmenjave dobrih praks in 4 odpiranja poslovnih priložnosti – 135 udeležencev

•           12 povezovanj in mreženj zunaj Slovenije

Skupno število udeležencev vsek aktivnosti je preko 3.000, udeležba za vse pa je bila brezplačna.

Po predstavitvi aktivnosti in rezultatov projekta SPOT svetovanje SAVINJSKA v prvih devetih mesecih, so o svojem delovanju poleg RASR d.o.o. Celje spregovorili  predstavniki vseh štirih podjetniških inkubatorjev v regiji ter Medpodjetniških izobraževalnih centrov Celje in  Velenje. Svoje aktivnosti na področju podpore podjetnikom so predstavili še AJPES Celje, ZRSZ OS Celje ter RGZC v okviru projekta regionalnega stičišča dostojnega dela.  Zanimiva je bila predstavitev Učnega izdelovalnega laboratorija Šolskega centra Slovenske Konjice-Zreče (U-LAB) ter Kompetenčnega centra ROBOFLEX Etra d.o.o., ki je dobitnik letošnjega sejemskega priznanja Mestne občine Celje.

V razpravi je bila izpostavljena pomembnost povezovanja, sodelovanja in nadgradnje podpornih storitev, ki jih izvajajo institucije podpornega okolja v Savinjski regiji. Podane so bile pobude za nadgradnjo že vzpostavljenega sodelovanja in vzpostavitev novih vezi.

Prvih devet mesecev izvajanja projekta SPOT je pokazalo izredno dober odziv med uporabniki storitev, kar kaže na potrebnost tovrstnih projektov za izvajanje celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike ter mala in srednja podjetja. Na sedežu SPOT svetovanje SAVINJSKA v prostorih Območne obrtno-podjetniške zbornice Celje je vzpostavljen showroom regije, kjer se predstavlja 18  podjetij iz celotne regije, ki so se odzvala na prvo javno povabilo partnerjev projekta.

Aktivnosti projekta, ki jih izvaja 8 svetovalk vseh partnerjev, bodo potekale 5 let, zato SPOT svetovanje SAVINJSKA vabi vse potencialne podjetnike in že obstoječa podjetja, da čim bolj izkoristijo podjetniško podporo pri svojem poslovanju.

 

2-DSC_0460

3-DSC_0462