SPOT SVETOVANJE SAVINJSKA: Regijsko srečanje podpornih institucij v Savinjski regiji

23. oktobra 2018

Originalni članek se nahaja tukaj SPOT-clanek-srecanje-podporno-okolje-18-10-2018m

spot-logo-dogodki

SPOT SVETOVANJE SAVINJSKA

Regijsko srečanje podpornih institucij v Savinjski regiji

4-DSC_0464
V četrtek, 18.10.2018, je na OOZ Celje v okviru projekta SPOT svetovanje SAVINJSKA potekalo regijsko srečanje podpornih institucij Savinjske regije, ki je bilo namenjeno krepitvi in nadgradnji medsebojnega sodelovanja.

Udeležence srečanja sta uvodoma pozdravila predstavnik sedeža SPOT svetovanje SAVINJSKA in predsednik OOZ Celje Miran Gracer ter predstavnica vodilnega partnerja projekta v Savinjski regiji, direktorica Šolskega centra Slov. Konjice – Zreče, mag. Jasmina Mihelak Zupančič. Irena Meterc iz Javne agencije SPIRIT je podala informacije o nacionalnem sistemu SPOT, ki je bil uveden v začetku leta 2018 in v okviru katerega država zagotavlja brezplačne podporne storitve za podjetništvo.

2-DSC_0460

V projektu SPOT svetovanje SAVINJSKA sodeluje 7 partnerjev: Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica, Šolski center Slovenske Konjice-Zreče, Razvojna agencija Savinja, Savinjsko šaleška območna razvojna agencija d.o.o., Razvojna agencija Sotla, Zbornica zasebnega gospodarstva Žalec in Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje, kjer se nahaja sedež ene izmed 12 regijskih točk SPOT Svetovanje v Sloveniji – Podjetniško svetovanje in regionalno povezovanje, SPOT svetovanje SAVINJSKA.

V prvih devetih mesecih delovanja smo partnerji projekta v Savinjski regiji izvedli naslednje aktivnosti: 1344 svetovanj, 94 animiranj in povezovanj (570 udeležencev), 35 delavnic in 11 usposabljanj (1000 udeležencev), 4 izmenjave dobrih praks in 4 odpiranja poslovnih priložnosti (135 udeležencev) ter 12 povezovanj in mreženj zunaj Slovenije. Skupno število udeležencev vseh aktivnosti je bilo preko 3.000, udeležba za vse pa je bila brezplačna. Njihov odziv je bil izredno dober, kar kaže na potrebnost tovrstnih projektov in podpornih storitev. Na sedežu SPOT svetovanje SAVINJSKA v prostorih OOZ Celje je vzpostavljen showroom regije. V njem se predstavlja 18 podjetij iz celotne regije, ki so se odzvala na prvo javno povabilo partnerjev projekta.

3-DSC_0462

Po predstavitvi rezultatov projekta SPOT svetovanje SAVINJSKA so o svojem delovanju poleg Razvojne agencije Savinjske regije spregovorili predstavniki Medpodjetniških izobraževalnih centrov Celje in Velenje ter vseh štirih podjetniških inkubatorjev v regiji, in sicer: Inkubatorja Savinjske regije d.o.o. Celje, Saša Inkubatorja d.o.o. Velenje, Mrežnega podjetniškega inkubatorja Vrelec d.o.o. Rogaška Slatina in Podjetniškega inkubatorja Šentjur. Svoje aktivnosti na področju podpore podjetnikom so predstavili še AJPES Celje, ZRSZ OS Celje ter RGZC v okviru projekta regionalnega stičišča dostojnega dela. Zanimiva je bila predstavitev Učnega izdelovalnega laboratorija Šolskega centra Slovenske Konjice-Zreče (U-LAB) ter Kompetenčnega centra ROBOFLEX Etra d.o.o., ki je dobitnik letošnjega sejemskega priznanja Mestne občine Celje.

V razpravi je bila izpostavljena pomembnost povezovanja, sodelovanja in nadgradnje podpornih storitev, ki jih izvajajo institucije podpornega okolja v Savinjski regiji. Podane so bile pobude za nadgradnjo že vzpostavljenega sodelovanja in vzpostavitev novih vezi.

Mag. Alenka Rumbak, direktorica ZRSZ OS Celje: “Na ZRSZ, ki je osrednja institucija na trgu dela, se zavedamo, da le povezovanje med vsemi deležniki, ki delujemo na lokalnem okolju, prinaša rezultate. Zato cenimo sodelovanje z Območno obrtno-podjetniško zbornico Celje, saj je sinergija naših skupnih aktivnosti tako bistveno večja.«

Branka Aralica, direktorica Mrežnega podjetniškega inkubatorja Vrelec d.o.o.: »Danes, ko je vsem nam tržišče globalno, torej ves svet, je zelo pomembno, da se zavedamo, da je medsebojno povezovanje nuja in ne naš izbor, če želimo delati v duhu časa. Posebno pomembno je povezovanje podpornega okolja podjetništva, saj le tako lahko nudimo podjetnikom kvalitetne informacije in v najkrajšem možnem času. Zato zelo podpiramo dogodke kot je bil danes. ”

Matjaž Breznik, strokovni sodelavec U-LAB: »U-LAB je prostor, ki je nekoliko drugačen od ostalega podpornega okolja. Je prostor, ki podporno okolje dopolnjuje tako, da podjetnikom omogoča konkretno uresničitev svoje ideje. »

Darko Lihteneker, vodja MIC Velenje: »Regijski dogodek je predstavil nove vidike in usmeritve povezovanja med gospodarstvom in izobraževanjem, ki ponuja obilo možnosti za pridobitev kompetenc za dvig konkurenčnosti na trgu dela.«

1-DSC_0453

Aktivnosti projekta, ki jih izvaja 8 svetovalk vseh partnerjev, bodo potekale 5 let. SPOT svetovanje SAVINJSKA vabi vse potencialne podjetnike in že obstoječa podjetja, da čim bolj izkoristijo podjetniško podporo pri svojem poslovanju.

Martina Rečnik
SPOT svetovanje SAVINJSKA

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

noga ooz celje