24.3.2020 – Ukrepi za malo gospodarstvo gredo v pravo smer

24. marca 2020

Ukrepi za malo gospodarstvo gredo v pravo smer

24. MAREC 2020  |   Mira Črešnar

V Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije smo zadovoljni z ukrepi za pomoč malemu gospodarstvu, ki jih je danes predstavila vlada. Veseli nas, da so vendarle upoštevali tudi naše predloge za samostojne podjetnike in samozaposlene. 

”Od kondicije gospodarstva je odvisno, kako hitro si bomo opomogli po koncu epidemije. Tudi vlada je s predstavljenimi ukrepi danes pokazala, da se zaveda tega dejstva in v ukrepih upoštevala tudi predloge naše zbornice,” je ukrepe vlade komentiral predsednik OZS Branko Meh.

Poskrbeli bodo tudi za samozaposlene

Vlada je v t.i. mega paketu upoštevala naš predlog, da se v celoti odpišejo prispevki samozaposlenim. V minulih tednih smo namreč večkrat opozorili, da zgolj odlog prispevkov ni ustrezna rešitev. Prav tako smo na vlado apelirali, da se omogoči nadomestilo za tiste samozaposlene, ki so v času epidemije prizadeti. Samozaposleni bodo zdaj upravičeni do mesečnega temeljnega dohodka v višini 70 odstotkov minimalne plače. Tudi postopki za samozaposlene, ki bodo morali podati elektronsko izjavo, da so prizadeti zaradi epidemije, se nam zdijo ustrezni, saj ni zapletenih birokratskih postopkov.

Breme plač za delavce na čakanju naj v celoti prevzame država 

Zadovoljni smo tudi z ukrepom, da se odpravi določilo, da plačo delavcem sofinancira država le takrat, ko ima podjetje na čakanju 30 odstotkov zaposlenih. Pozdravljamo tudi ukrep, da bo za delavce, ki delajo v tem obdobju, država krila prispevke za pokojninsko zavarovanje. Upoštevali pa so tudi naš predlog, da celotno nadomestilo za delavce v času bolniške odsotnosti nase prevzame ZZZS in ne delodajalec. Vse prispevke zaposlenih, ki so na čakanju, bo prevzela država, ostale bodo vse pravice zavarovancev. Naš predlog je še vedno, da breme plač delavcev na čakanju v celoti nosi država.

Zadovoljni smo tudi z ukrepi za ohranjanje likvidnosti – vzpostavila se bo garancijska shema, ki bo omogočala odkup terjatev slovenskih podjetij. Zamrzne se plačilo davkov, plačilni roki za plačila zasebnim podjetjem pa se skrajšajo na osem dni.

”Če nič ne ustvariš, ne moreš ničesar dati.Stroški podjetja, tudi če je to zaprto, niso le plače zaposlenih in krediti, ampak so tu še drugi stroški, ki jih podjetje mora plačevati. Tu so še najemnine, komunalni prispevki, voda, elektrika, NUSZ itd.,” ponovno opozarja Meh.

V naslednjem mega paketu pa pričakujemo še konkretnejše ukrepe za ureditev plačilne nediscipline in neposredne finančne spodbudepanogam, ki so v tem obdobju utrpele največ škode.

 

Vir: https://www.ozs.si/koronavirus-info/koronavirus-info/ukrepi-za-malo-gospodarstvo-gredo-v-pravo-smer-5e7a00622114e017f6ecd7c6