Prvo delovno srečanje Regijske razvojne mreže Savinjske regije

5. februarja 2015

V sredo, 4.2.2015, je potekalo  v Celju prvo delovno srečanje Regijske razvojne mreže Savinjske regije, ki se ga je udeležila predstavnica OOZ Celje sekretarka Martina Rečnik.  OOZ Celje je aktivno sodelovala  tudi pri pripravi  RRP in daje pobude za novo finančno perspektivo. Namen tokratnega srečanja je bila  seznanitev z nacionalnim normativnim okvirom za izvajanje kohezijske politike 2014-2020 in s tem v zvezi s ključnimi usmeritvami Regionalnega razvojnega programa Savinjske regije za 2014-2020.