JAVNI RAZPIS ZA DODELJEVANJE POMOČI ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA V MESTNI OBČINI CELJE ZA LETO 2016 ZA MIKRO, MALA IN SREDNJE VELIKA PODJETJA (MSP)

14. oktobra 2016

Na podlagi 45. člena Pravilnika o dodeljevanju pomoči za razvoj gospodarstva v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 76/2015) in Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis, Mestna občina Celje objavlja

JAVNI RAZPIS ZA DODELJEVANJE POMOČI ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA V
MESTNI OBČINI CELJE ZA LETO 2016 ZA MIKRO, MALA IN SREDNJE VELIKA PODJETJA (MSP)

Sredstva po tem razpisu se dodeljujejo z namenom uresničevanja Strategije za razvoj gospodarstva Mestne občine Celje 2014-2020, ki je bila sprejeta s strani Mestnega sveta Mestne občine Celje na njeni 25. seji dne 11. 3. 2014 ter z namenom povečevanja možnosti za ustanavljanje novih podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest, pospeševanja izkoriščanja podjetniških in inovacijskih potencialov in vzpostavljanja ugodnega podjetniškega in inovativnega okolja za razvoj gospodarstva in inovativnosti v občini.

Besedilo razpisa se nahaja v dokumentu: RAZPIS_GOSPODARSTVO_ 2016