Javni razpis »Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v obdobju med 1. 1. 2017 in 31. 5. 2017«.

9. maja 2017

Javna agencija SPIRIT Slovenija je v Uradnem listu RS št. 23/2017 z dne 5. 5. 2017 in na spletnih straneh objavila Javni razpis »Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v obdobju med 1. 1. 2017 in 31. 5. 2017«.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini, ki so jih podjetja izvedla v obdobju med 1. 1. 2017 in 31. 5. 2017.

Namen javnega razpisa je, preko sofinanciranja upravičenih stroškov individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini, podjetjem povečati možnost predstavitve izdelkov/storitev mednarodni poslovni javnosti, povečati možnost poslovnega sodelovanja podjetij s tujimi partnerji in zvišati stopnjo internacionalizacije podjetij. Cilj javnega razpisa je podpreti vsaj 50 podjetij pri njihovih individualnih predstavitvah na sejmih v tujini.

Do sredstev po tem razpisu so upravičene pravne osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji ali fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji in, ki prvič vstopajo na tuji trg ali pa širijo in diverzificirajo poslovanje na tujem trgu. Več informacij o pogojih za kandidiranje je na voljo v javnem razpisu.

Okvirna skupna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega razpisa znaša 400.000,00 EUR. Finančna sredstva so zagotovljena v Proračunu Republike Slovenije za leto 2017.

Upravičeni stroški, ki so predmet sofinanciranja, so:

  • stroški najema razstavnega prostora za naveden mednarodni sejem v tujini,
  • stroški postavitve in ureditve razstavnega prostora,
  • stroški tehničnih priključkov,
  • stroški upravljanja razstavnega prostora,
  • stroški sejemske opreme.

Upoštevani bodo projekti udeležbe na sejmih, ki bodo izvedeni od 1. 1. 2017 do 31. 5. 2017.

Javni razpis bo odprt do vključno 5. 6 .2017.

Besedilo javnega razpisa in razpisna dokumentacija sta na voljo na spletni strani: www.spiritslovenia.si.